Nám se to stát nemůže, oznámila společnost ČEZ den poté, co na východním pobřeží Spojených států a Kanady klekla rozvodná síť. Kdyby do onoho prohlášení vsunula slůvko "zatím" dobře by učinila. Zatím máme lepší rozvodnou síť. Zatím máme nadbytek elektrické energie. Zatím jí nespotřebováváme relativně tolik, co Američané.

Zatím si můžeme myslet, že se nás problémy této planety netýkají, nebo jen málo. Z kohoutků teče dostatek pitné vody - ale už ne tak pitné, abychom ji bez rizika mohli dávat kojencům. Zatím dýcháme čistý vzduch - ale už není tak čistý, jako býval před sto lety. Potravin dokážeme vyrobit libovolné množství - ale už to nejsou tak zdravé a čisté potraviny, jako bývaly v dětství našich prarodičů.

Zatím se věrozvěsti neomezeného růstu výroby a spotřeby mohou ušklíbat nad varováními. Vždyť zásoby surovin (včetně vody a čistého vzduchu) jsou přece nekonečné a nekonečná se zdá být i lidská schopnost tyto problémy řešit. Vesmír je nekonečný. Schopnost Země zajišťovat potřeby lidí však sotva.

Všichni jsme propojeni v jedné "síti". Německá ekonomika kýchá a my abychom už začali brát acylpyrin. Navíc z té sítě odebíráme nerovnoměrně. Vladimír Špidla má pravdu: bohaté země do jisté míry žijí na úvěr zemí rozvojových. Ten úvěr má samozřejmě jinou podobu, než mu dávaly tlachy o kolonialismu a imperialismu a nemá smysl zamlčovat ani podíl chudých zemí na vlastní bídě. Přesto však: spotřebovává-li dvacet procent bohaté populace osmdesát procent energie, je to úvěr. V některých bohatých zemích už připadá více než jedno auto na obyvatele. Kdyby tak tomu mělo být v Indii nebo Číně, muselo by jen v těchto dvou zemích jezdit dvě miliardy aut. Možné to není, tedy opět úvěr.

Laciné potraviny Evropy a USA znemožňují vývoz této komodity z chudých zemí na bohaté trhy a tím ničí jejich zemědělství. Kdyby lidé z rozvojových zemí měli jíst tolik masa, co lidé ze zemí bohatých, nedalo by se vypěstovat dost krmiva pro dobytek. Není snad toto úvěr všech úvěrů?

Zatím celosvětová "rozvodná síť" funguje. Klekne-li někde, spraví se. Zatím. Avšak na její nekonečnou funkčnost bych nikdy nevsadil.

PRÁVO 18. srpna