Zatímco zkoumali písemnosti v Šimsově bytě, přišli policisté na dopis od tehdy již nežijícího filozofa Jana Patočky, který rodina považovala za vzácnou památku.

Příslušník StB chtěl dopis zabavit, ačkoli si jej podle zákona mohl pouze přečíst. To se stalo příčinou potyčky, při níž se podle Šimsových vzpomínek příslušníci StB pokoušeli vykroutit dopis z ruky synovi a pak napadli Šimsovu manželku. Do jednoho z nich evangelický farář strčil celým tělem a ten upadl na postel.

Šimsa byl za to odsouzen, odpykal si osm měsíců vězení, což dodnes považuje za účelové a nespravedlivé.

Někdejší chartista se snažil dosáhnout zrušení rozsudku, ale marně. Ani Nejvyšší soud, ke kterému podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona, však Šimsovi nepomohl.

Podle Nejvyššího soudu komunistická justice v této kauze nepochybila a postupovala při vyhodnocování důkazů objektivně. Ústavní soud nyní rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil, protože podle soudkyně – zpravodajky Elišky Wagnerové porušil Šimsova základní ústavní práva.