„Co vzbudilo docela podiv, je kontrolní závěr NKÚ o hospodaření ČKA, kde se ukazuje na základě kontroly, že například ČKA uspořádala vánoční večírek, který stál téměř jeden milión korun,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS).

„Takže vláda pouze konstatovala, že to tedy muselo být docela slušné mejdlo. To tedy údiv ve vládě samozřejmě vzbudilo,“ řekl Nečas a dodal: „To se nám to konsolidovalo. Ale týká se to minulého volebního období, to chci zdůraznit.“

NKÚ ve svém kontrolním závěru, který dnes vláda schválila, konstatuje, že v letech 2003 a 2004 vynaložila ČKA celkem 970 tisíc korun z provozních prostředků na vánoční večírky. To však není vše. Podle kontrolorů agentura například vyslala zaměstnance na zahraniční jazykový pobyt v ceně 183 tisíc korun v době, kdy mu běžela výpovědní lhůta.

„Ačkoli v roce 2004 bylo zákonem schváleno ukončení činnosti ČKA k 31. 12. 2007, vynakládala ČKA stále vyšší výdaje na dlouhodobá školení a studium (např. MBA) zaměstnanců. V roce 2005 tak vynaložila celkem 534 tisíc korun pro 12 zaměstnanců,“ konstatuje dále NKÚ.

Vypláceny nadstandardní mzdy

Kontroloři z NKÚ také zjistili, že v agentuře byly vypláceny nadstandardní mzdy. „Průměrná měsíční mzda včetně odměn, která v roce 2003 činila 44 056 Kč, činila v roce 2004 Kč 49 390 a v 1. pololetí roku 2005 už 58 767 Kč,“ konstatují ve své zprávě.

„Měsíční mzda vyšší než 500 000 Kč byla v roce 2003 vyplacena v 11 případech, v roce 2004 ve 26 případech a v roce 2005 v 17 případech, z toho v osmi případech nad jeden milión Kč,“ dodávají.

Dalším příkladem nehospodárného vynakládání finančních prostředků byly podle NKÚ náklady vynaložené na základě smluv o externím poradenství.

„Na tuto poradenskou činnost bylo uzavřeno celkem 14 smluv s fyzickými osobami a pět smluv s právnickými osobami. Od července roku 2003 do září roku 2005 tak bylo vynaloženo 8,512 miliónu Kč,“ kritizuje kontrolní úřad.