Náborová kampaň armády se snaží přimět zájemce k tomu, aby se stali vojákem z povolání. Na plakátech, letácích a upoutávkách uvádí kampaň dva hlavní informační zdroje pro uchazeče o službu v ozbrojených silách - speciální náborové internetové stránky a náborovou telefonní linku.

"Armáda České republiky nabízí volná místa pro různé profese s výhodami, které nejsou k zahození. Neváhej, jdi do toho, už od 1.července můžeš nosit uniformu,“ říká se mimo jiné na internetových stránkách náborové kampaně.

Armáda i policie loví ve stejných vodách

Vojenská náborová kampaň nyní konkuruje kampani české policie. Obě mají zaměření na stejnou cílovou skupinu lidí se zájmem o práci v ozbrojených složkách České republiky.

Vojáci začali zájemce lákat ve chvíli, kdy se ministerstvo vnitra pochlubilo úspěšností stávající kampaně pod heslem "Pomáhat a chránit", jež se objevilo na služebních vozech.

Proč se stát vojákem?

Zájemci se mohou těšit na dovolenou v rozsahu 37 dnů případně na služební volno. Velkým lákadlem je jistě náborový příspěvek, který může při splnění stanovených podmínek dosáhnout až 130 000 korun. Nezanedbatelný je v dnešní době také možný příspěvek na bydlení či získání služebního bytu.

Voják profesionál:
Vojákem z povolání je občan ČR, který vojenskou činnou službu vykonává jako své zaměstnání.
Voják z povolání je ve služebním poměru k České republice.
Občan může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.
Zdroj: Armáda ČR
Dobrovolný slib složený vojákem z povolání:
„Jako příslušník ozbrojených sil České republiky slibuji, že budu hájit zájmy České republiky a jejich občanů ve shodě se svým svědomím a přesvědčením a podle svých nejlepších schopností. Ve svém jednání se budu řídit právním řádem České republiky a předpisy ozbrojených sil. Budu sdílet, dodržovat a prosazovat hodnoty ozbrojených sil - odpovědnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Budu plnit rozkazy velitelů a nadřízených a budu dbát na profesionální přistup k plnění svých povinností. Budu bránit svobodu a demokracii, v případě ohrožení vlastní nebo spojenecké země jsem připraven pro jejich obranu nasadit i svůj život.“
Zdroj: Armáda ČR