Alexandr Mitrofanov zpovídal Olgu Zubovou:
Mluvím s vámi v kutnohorské galerii vašeho manžela. V místě, kam veřejnost běžně nemá přístup, visí vaše fotografie s Martinem Bursíkem. Zůstane tam i po vašich sporech kvůli vaší absenci při prezidentské volbě?Samozřejmě. Naše osobní spory nemohou přesáhnout do té míry, že bychom přerušili komunikaci. Teď mezi námi došlo k nějakým střetům, ale byly vlastně mediální, od prezidentské volby jsme se ještě nesetkali osobně. Já se s Martinem Bursíkem ráda setkám a určitě si povíme, kde kdo z nás udělal chybu a jestli naše další soužití na politické scéně je možné. Pevně věřím, že je. Jedna osobní havárie nemůže narušit vztah úplně.Martin Bursík neváhal jet do zahraničí, aby navštívil nemocného Karla Schwarzenberga. Z Prahy do Kutné Hory za vámi v době vaší nemoci, pokud vím, nedorazil. Jak to hodnotíte?S ministrem Schwarzenbergem je zřejmě větší přítel. Já jsem po pravdě řečeno ani osobní návštěvu Martina Bursíka nečekala. Spíš bych čekala nějaký telefon s otázkou, jak se mi daří. Potěšilo by mě to. Ani k tomu nedošlo. I tak naše vztahy budou pracovní. Nebudou asi vřelé, ale ani úplně chladné.Vláda vzala na vědomí studii o zdravotních vlivech amerického radaru v Brdech, ačkoli místopředseda zelených a ministr školství Ondřej Liška žádal dodatečnou oponenturu. Vnímáte to jako běžnou koaliční epizodu, nebo jde o věc pro zelené mimořádnou?Radar je pro zelené velmi zásadní otázkou a jedním z kritérií, která jsme chtěli zohlednit při posuzování, zda radar ano nebo ne, bylo i jeho působení na zdravotní stav lidí. Nevím, jak probíhala jednání na vládě, ale je problém, pokud se ke zmíněnému stanovisku o dodatečné oponentuře nepřihlíží.Jde-li o radar, ptám se poslankyně i šéfky republikové rady zelených, jaké jsou jejich postoje...Já bych se na vašem místě zeptala ještě člověka Olgy Zubové...…máte pravdu, já jsem na to u politiků postupně zapomněl...A jako člověk mám k radaru zásadně záporné stanovisko. Jako poslankyně jsem vázána usnesením sjezdu, tedy pokud bude radar v rámci NATO, tak jsme s tím smířeni. Ačkoli je to pro mě velmi bolestné a i pro takto pojatý radar pro mě bude hodně těžké zvednout ruku. Pokud jde o stanovisko předsedkyně republikové rady, víte, že na posledním jednání, na kterém jsem bohužel nebyla, jsme konečně schválili jakousi směrnici, podle níž si můžeme udělat vnitrostranické referendum k radaru. Nebojím se předjímat, že to stanovisko u zelených bude záporné. Docela bych na to vsadila.Co pro vás tedy ve Sněmovně bude závaznější: záporné stanovisko vnitrostranického referenda, nebo hodnocení stranických orgánů, v případě že po summitu NATO přijmou usnesení, že požadavky SZ byly naplněny?Budu se samozřejmě řídit stanoviskem republikové rady. Radar není součástí koaliční smlouvy, proto pro mě bude toto stanovisko závaznější než to, jak se dohodne koalice.Jde-li o postavení zelených v koalici: nejnověji zazněla z řad ODS kritika vůči Martinu Bursíkovi ohledně budoucího nákupu emisních povolenek. ODS tvrdí, že v EU nehájil stanovisko vlády. Jak to hodnotíte?To jsou úskalí, která nás provázejí kvůli tomu, že jsme v této koalici. Vždycky na nějaký takový problém narazíme. Nedá se nic dělat, koalice je kompromis a do určité míry to musíme tolerovat. Otázka je, kdy ta míra začíná být neúnosná. Jde-li o věci, které jsou pro nás stěžejní, je těžké od nich ustupovat a být koaličními partnery na sto procent.Mezi prezidentskými volbami ODS ve Sněmovně demonstrativně neschválila jeden ze stěžejních zelených návrhů – zákon o ekologické újmě pustila až po intervenci Mirka Topolánka. Dali vám za vyučenou poté, co Martin Bursík a Kateřina Jacques tvrdě kritizovali Václava Klause. Nekupí se moc zádrhelů, které se týkají přímo vašeho základního poselství, ochrany životního prostředí?Přišlo mi to ze strany ODS skutečně demonstrativní. Zjevně nám chtěli dát za vyučenou. Mám pocit, že těch problémů se opravdu kupí čím dál tím víc. To by se v koalici dělat nemělo, dávat někomu za vyučenou, aby si příště už nevyskakoval. To se nám jako menším koaličním partnerům nelíbí.Nakolik jste se přiblížili k okamžiku, kdy to pro vás přestane být únosné?V březnu, maximálně v dubnu budeme mít programovou konferenci, na které budeme hodnotit i plnění zeleného programu v rámci koalice. Tam si to vyříkáme. Na jednu misku vah dáme věci, na kterých nám záleželo, na druhou misku vah ty věci, které se nám podařilo splnit. A zazní opravdu vážný hlas, jestli pro nás je výhodné zůstávat v této koalici, jestli tím jako Strana zelených neztrácíme body pro voliče. Protože pokud budeme v koalici, kde se nám nebude dařit ty naše kruciální záležitosti prosazovat, tak to asi pro nás význam nemá. Voliči od nás jako nové politické síly něco očekávali, a my bychom se nemohli pochlubit, že jsme svým slibům dostáli. Uvidíme, jak dalece to konference zhodnotí.Máte na to svůj osobní názor?My s Matějem Stropnickým děláme hodnocení v oblasti kultury. Neznám detailně výsledky všech odborných sekcí.Ale jako předsedkyně republikové rady musíte mít nadhled.Mám pocit, že ta bilance nedopadne pro Stranu zelených moc dobře. Myslím si, že programová konference bude hodně kritická.Zaznějí silná slova a vše zůstane při starém?To si netroufám odhadnout. Důsledkem ale může být i zvažování odchodu z této vlády. Určitě se takové hlasy ozvou.Předseda Bursík zatím dokázal takové hlasy utlumit. Zvládl by to i teď?Podle zkušeností, které mám z posledních dnů, si myslím, že ty kritické hlasy sílí. Nebudou ojedinělé.