"My jsme to dostali, ale žádné podezření z trestného činu jsme tam neshledali, takže se tím nebudeme zabývat. Bude to uloženo," řekla obvodní státní zástupkyně Šárka Pokorná.

Výkonný výbor KSČM se na pátečním zasedání přihlásil ke komunistickému převratu v únoru 1948. Před šedesáti lety šlo podle stanoviska stranického vedení o zásadní politický zvrat, který vedl ke vzniku první historické formy socialismu.

"Komunisté v době své vlády zavraždili mnoho lidi, zničili řadu lidských osudů, pošlapávali lidská práva a důstojnost. Těžko lze tolerovat obdivné vzhlížení k této době násilí a bezpráví," odůvodnil Lér týdeníku Profit podané trestní oznámení. KSČM se podle jeho názoru trvale hlásí k období komunistické totality, které bylo jedním z nejhorších období našich dějin.

"Myslím, že lidé by měli posuzovat výroky objektivně. A pokud jde o naše hodnocení 25. února 1948, myslím, že pan publicista zapomněl, že naše výroky se opíraly o historickou skutečnost a o publikované názory členů národně socialistické strany, které vyšly v Melantrichu v roce 1990,“ reagoval na rozhodnutí státního zastupitelství předseda KSČM Vojtěch Filip.

Podle komunistů šlo o ústavně provedenou revoluci

"KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely," uvedl v pátek Výkonný výbor KSČM.

Podle komunistů šlo o "ústavně provedenou revoluci, které se zúčastnily široké vrstvy občanů". Tiskové prohlášení výboru uvádí, že antikomunisté se snaží zastřít fakt, že "KSČ v této době byla na rozdíl od svých protivníků spojena s životními zájmy širokých neprivilegovaných vrstev, aktivně je prosazovala a všemožně mařila snahy zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou."

"Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím oponentům zaslouženou porážku," dodali komunisté.