Kontakt s občany hodnotí pozitivně stejně jako před rokem 36 procent lidí, počet záporných odpovědí ale vzrostl ze 45 na 54 procent.

Prezident si vede znatelně hůř ve všech oblastech, kterým se průzkum věnoval, většinou pokles kladných hodnocení byl kolem deseti procentních bodů.

Největší změna ve srovnání s minulým rokem nastala v názoru na to, jak
prezident reprezentuje ČR v zahraničí. Zatímco v lednu 2007 hodnotilo jeho reprezentování 84 procent občanů pozitivně, nyní to je jen 61 procent.

Hodnocení Klausova působení v prezidentském úřadě (v % „velmi dobře + spíše dobře“ / „spíše špatně + velmi špatně“)
oblast
listopad 2004
leden 2007
leden 2008
Dbá o vážnost a důstojnost úřadu?89/7
88/979/17
Plní funkce svěřené mu Ústavou?
84/8
80/1370/19
Působí jako autorita u občanů?
72/19
75/1763/28
Reprezentuje ČR v zahraničí?
86/10
84/1161/34
Ovlivňuje vnitropolitický život?55/31
53/3841/46
Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy?
44/39
36/4536/54
zdroj: CVVM

Velmi kladně vnímají respondenti působení Klause v oblastech jako je péče o
vážnost a důstojnost úřadu (79 procent) a plnění ústavních funkcí (70 procent). Nadpoloviční podíl dotázaných (63 procent) dává pozitivní hodnocení Václavu Klausovi jako autoritě u občanů.

"Nejméně kladně je občany vnímáno ovlivňování vnitropolitického života (41 procent) a kontakt prezidenta s občany spolu se znalostí jejich problémů (36 procent)," uvedl průzkum.