Předsedové poslaneckých a senátorských frakcí přiznávají, že již nyní mají na stole omluvy některých členů. A nejde přitom jen o absenci Klausových odpůrců, ale chybět budou i jeho zastánci.

„Nějaké omluvy mám, ale není to tak dramatické,“ řekl Právu šéf senátního klubu ODS Stříteský.

Podobně hovoří i předseda poslanecké frakce komunistů Pavel Kováčik: „Někteří členové jsou omluveni kvůli jiným dlouhodobě plánovaným aktivitám, několik jich je nemocných.“

Šéf klubu poslanců soc. dem. Michal Hašek obdržel zatím omluvu jednoho poslance, a to ze zdravotních důvodů. Předseda klubu lidovců Pavel Severa již ohlásil, že ze stejných důvodů také nepřijde.

Zelená Olga Zubová, která nebyla při druhé volbě, uvedla Právu, že o její účasti ve čtvrtek rozhodne lékařská prohlídka.

Mezi pozvanými je i Havel

Přítomnost poslanců a senátorů je automatická, neboť jde o společnou schůzi obou parlamentních komor. Vypjaté chvíle nyní prožívají zaměstnanci hradní kanceláře. Právě složení slibu je podmínkou k tomu, aby se prezident mohl ujmout své funkce.

Předtím ceremoniálem položí Klaus věnce u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí, který má 7. března výročí narození.

Tou dobou již začne proudit do Vladislavského sálu šest stovek hostů. „Je to obdoba státního svátku, takže pozvány jsou osobnosti společenského a politického života,“ řekl Právu kancléř Jiří Weigl. Pozvánku již dostali zástupci diplomatického sboru, rektoři, generálové, biskupové, představitelé církví, armády, hejtmani, primátoři a další hosté.

Mezi pozvanými je také – na rozdíl od únorové volby – Klausův předchůdce Václav Havel s manželkou. Podle zvyklostí právě bývalý prezident patří mezi první gratulanty nové hlavy státu.

Slib na originál ústavy

A stejně jako Havel i nyní Klaus složí přísahu na originál české ústavy. Kouzlem nechtěného přitom Klaus bude skládat přísahu na ústavu platnou od roku 1993, která je podepsaná jeho rukou jako tehdejšího premiéra a rukou tehdejšího šéfa Sněmovny Milana Uhdeho. Jde o zvláštní vydání ústavy v kožené vazbě a vytištěné na ručním papíře. Uložena je v archívu Sněmovny a používá se pouze při zvláštních příležitostech.

Prezidentský slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Ačkoli inaugurace je až v pátek, již nyní začalo vytápění Vladislavského sálu, který jako historická památka jinak není vytápěn.

Žádná hostina, jen číše vína

V pátek se ale sál místem velkolepé hostiny nestane. Klaus podle Weigla pozval hosty na číši vína do Španělského sálu. Ještě před tím zhlédne na III. nádvoří vojenskou přehlídku a položí květiny k ostatkům sv. Václava ve Svatovítské katedrále. Kvůli inauguraci budou pro veřejnost uzavřeny části tří hradních nádvoří. A má Klaus jako známý puntičkář nějaké zvláštní přání? Podle Weigla nikoli.

„Je to standardní ceremoniál a myslím, že inovace nejsou na místě,“ řekl kancléř. K mírné změně přistoupil Klaus již před pěti lety při svém prvním zvolení. Odpadla tradiční mše Te Deum v katedrále, Klaus si nepřál ani žádnou slavnostní večeři pro hradní hosty. A také přednesl projev přímo ze třetího nádvoří místo z balkónu, jak měl ve zvyku Havel. Na rozdíl od prvního Klausova zvolení se však v pátek nepočítá s lidovou veselicí, kterou tehdy uspořádal na Hradčanském náměstí pražský primátor Pavel Bém.