Trochu to připomíná rakousko-uherskou státní správu, trochu Sokola a trochu armádu. „Pavouk“ znázorňující organizaci od zemského velitele po nejnižší článek – pomocné korouhve – kombinuje vojenské termíny s archaismy a pojmy jakoby opsanými z turistického bedekru.

Co nejstručněji: zemskému veliteli podléhá sedm divizí pojmenovaných podle českých pohoří Kruškohorská, Brdská, Krkonošská, Šumavská, Železnohorská, Beskydská a Karpatská. Pod divizemi je 13 žup se sídly ve statutárních městech.

Jim podléhá celkem 76 praporů tvořených pomocnými korouhvemi. Přímo veliteli podléhají ještě zvláštní jednotky – zástupce velitele, výkonný náčelník, velitelský, tiskový a právní odbor. Podle oslovených expertů se podobná struktura v historii skutečných branných sborů nikdy nevyskytovala.

Mezi Sokolem a NSDAP

„Župa byla základní územní jednotka stranické struktury NSDAP, ale stejně se jmenovaly i místní organizace Sokola nebo některých politických stran v 19. století. Z dnešního hlediska bych to označil spíš za anachronismus,“ říká historik Petr Koura z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Divize, to už je čistě vojenský termín,“ dodává.

„Podle mého názoru nebyl takto organizován žádný bezpečnostní sbor na území současné České republiky, i když náznaky, zejména z pohledu regionů se zde nacházejí,“ míní expert na historii policejního sboru František Vavera z legislativního odboru ministerstva vnitra.

Podle něj struktura Národní gardy spojuje model bezpečnostních sborů s vojenskou organizací, ale i nesmyslnými názvy ze středověku a raného novověku.

Trochu Amerika, trochu 19. století

Podle Zemského velitele Národní gardy Michala Kubíka se autoři nechali inspirovat hodně zeširoka.

„Struktura NG reflektuje zemské členění republiky a v tomto kontextu vychází z podobně rozložené struktury americké Národní gardy a švýcarského uspořádání miliční domobrany (vojenský vzor), ale zrovna tak z české Národní gardy z druhé poloviny 19.století a přelomu století dvacátého, která je nám též v mnohém vzorem a na jejíž odkazy navazujeme,“ vysvětluje Kubík.

„Jediným rozdílem mezi těmito sbory a Národní gardou, které mám tu čest velet, je u nás absence zbraní. Absolutní,“ dodává. Struktura má podle jeho slov gardistům umožňovat co nejrychlejší nasazení kdekoli v republice.