Podle něj město jako zadavatel zakázky porušilo zákon, když omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení neprovedl transparentním způsobem a dopustil manipulaci při losování.

Zadáním zakázky město pověřilo společnost Stormen s.r.o., která následně bez řádného zdůvodnění sama pověřila losováním společnost Stone Block a.s.

Manipulace s lístky
Omezení počtu zájemců o účast v soutěži tak provedla osoba odlišná od zadavatele i od osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Pověření společnosti Stone Block schválilo město až dodatečně. „Tento postup vzbuzuje pochybnosti o regulérnosti úkonů zadavatele,“ řekl Pecina, podle kterého je již z videozáznamu losování zřejmé, že losující manipuloval s lístky v losovací nádobě.

Losování prvních tří společností trvalo nepoměrně kratší dobu než losování dalších dvou - jako poslední bylo přitom vylosováno sdružení Syner-Bau-Stav-Metrostav, které se stalo nakonec realizátorem zakázky.

„Rozdílnost v délce losování byla vysvětlována slepenými losovacími lístky. Toto vysvětlení jsme však ve správním řízení nepovažovali za věrohodné. Samotné přezkoumání lístků nebylo možné,  protože zadavatel je během správního řízení nepředložil a uvedl, že je nemá k dispozici." Podle Peciny postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek.

Korektně při losování nepostupovala ani notářka, která pouze konstatovala, že losování proběhlo. Nová zákonná úprava, která již vstoupila v platnost, naštěstí umožňuje, aby losování byli přítomni všichni účastníci řízení a mohli je kontrolovat.