„Novela zákona o odpadech občanům výrazně usnadní třídění odpadu a také ekonomicky zvýhodní recyklaci před spalováním a především skládkováním,“ uvedl Bursík.

Výrobci baterií a akumulátorů budou také muset zajistit bezplatný zpětný odběr výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Zvýšit se má také počet míst, kde je možné odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče. Ty by mělo být možné vracet dokonce i tehdy, když si zákazník koupí nový spotřebič přes internet.

Výrobci automobilů budou mít nově povinnost uzavřít smlouvu s firmou na likvidaci autovraků. Míst pro jejich výběr bude muset být po celé republice celkem 206, tedy v obvodu každé obce s rozšířenou působností. V případě autovraků, jejichž výrobce již neexistuje, bude přebírat odpovědnost Státní fond životního prostředí. Jako příklad uvedl Bursík automobil Wartburg z produkce někdejší Německé demokratické republiky.

Obcím zůstane z poplatků pětina

Z poplatků za skládkování komunálního odpadu by obcím mělo zůstat 20 procent. Poplatek za jednu tunu má být postupně navyšován až na 1 500 korun v roce 2013. Zbylých 80 procent výnosů má putovat krajům, které musí tyto peníze reinvestovat zpět do odpadového hospodářství, tedy do budování nových kompostáren a recyklačních linek.

Obce budou muset umožnit občanům třídit vedle papíru, plastů, skla a nápojových kartonů i biologicky rozložitelný odpad.
foto: Eko-kom

Obce, na jejichž katastru se skládka nachází, budou nadále dostávat 20 procent výnosů z poplatků a nebudou muset za vlastní skládkový odpad platit. Poplatek za skládkování se bude zvyšovat postupně: v roce 2009 to bude 700 korun, v roce 2011 vzroste na 1 000 korun a v roce 2013 na 1 500 korun.

Ekology návrh potěšil

Ekologové návrh ministerstva chválí. „Novela pomůže, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné. Je to důležitý krok ke zvýšení recyklace na úroveň úspěšných evropských zemí,“ uvedl Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

"Novela především po vzoru Slovenska a Rakouska zavede pravidlo, podle kterého každé město či obec musí lidem umožnit, aby zde našli kontejnery na pět druhů tříděného odpadu," zdůraznil.

Na každého Čecha stovky tun odpadu

Češi sice vyhazují méně odpadků, víc třídí a stále častěji znovu využívají komunální odpady, zřejmě ale nezvládnou do roku 2010 zvýšit recyklaci komunálních odpadů na 50 procent ve srovnání s rokem 2000, jak to žádá Odpadový plán ČR.

Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů odpadů, z toho 268,1 kilogramu do popelnice na směsný odpad. V popelnicích skončilo spolu s nerozložitelným odpadem na jednoho obyvatele také 139 kilogramů biologického odpadu, který bylo možné využít kompostováním.

Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů odpadů.foto: Asekol

Češi se stávají mistry v třídění odpadů

Češi byli v roce 2006 v Evropské unii nejpilnější v recyklaci plastových obalů. Vztah k ekologii potvrdili i tím, že Česko v přepočtu na jednoho obyvatele vykazuje nejméně nerecyklovaného obalového odpadu v Unii. Jak v Německu tak v Česku se podařilo zrecyklovat 44 procent plastových odpadů.

Podle Lukáše Grolmuse ze společnosti EKO-KOM, která třídění odpadů v ČR zajišťuje, Česko ve srovnání se SRN vykazuje v přepočtu na jednoho obyvatele nejnižší množství nerecyklovaného obalového odpadu v EU, přibližně polovinu proti sousedům. České domácnosti pak třídí nejčastěji papír, následují sklo, plasty a kovy. 

Miss kompost Praha 2008
Kdo: účastnit se mohou pražské organizace a Pražané, kteří kompostují pro svou vlastní potřebu bioodpad
S čím: do soutěže je přijat jakýkoliv kompost, ať už se jedná o kompostování v kompostéru, na volné hromadě, komunitní kompostování nebo takzvané vermikompostování, které využívá činnosti žížal
Jak: přihláška musí obsahovat fotografii, míry a "jídelníček" kompostu. Soutěž má i speciální kategorii školní miss kompost, která je určena pražským základním školám.
Do kdy:  uzávěrka soutěže je 14. března, následně bude vybráno osm nejlepších účastníků, kteří postoupí do finále. To se uskuteční 29. března na holešovickém výstavišti v rámci výstavy Biostyl. Finálové komposty budou obhajovat známé osobnosti, o vítězích rozhodne odborná porota.