Jedná se o memorandum o porozumění mezi českým ministerstvem vnitra a partnerským ministerstvem pro vnitřní bezpečnost, jemuž šéfuje Michael Chertoff.

Americká administrativa dala najevo, že víza by mohla padnout do konce roku. Po případném zrušení vízové povinnosti by odpadla procedura s pohovorem žadatelů o vstup do USA na americkém konzulátu, ale USA by na základě memoranda ještě před vycestováním konkrétního člověka získaly jeho vybrané osobní údaje. Americké úřady pak zváží, zda je pro vstup do země způsobilý, zda se nevyskytuje na seznamech lidí podezřelých z terorismu nebo porušování migračních zákonů.

Langer potvrdil, že text memoranda těsně před jeho pondělním odjezdem projedná vláda. V souvislosti s memorandem Brusel již dříve vyjádřil obavy týkající se mimo jiné množství předávaných informací. Langer řekl, že toto nedorozumění vycházelo z nedostatku informací.

Kritika EU

V minulých dnech totiž někteří čelní předáci Evropské komise vyjádřili obavy, že některé pasáže dokumentu by mohly spadat do kompetence unie, a že by proto o nich měla vyjednávat EU společně, nikoli jednotlivé státy samostatně.

Britský list The Guardian uvedl, že se USA snaží rozdělit země EU a podmínky nového bezvízového režimu dojednat individuálně s tím státem, který na něj již nedočkavě čeká a je ochotný k velkým ústupkům. Za onoho "nedočkavce" označil deník Českou republiku.

Současné znění dohody, kterou plánuje v USA podepsat, je podle něj výhodné pro obě strany, mimo jiné proto, že obsahuje prvek reciprocity.