"Žalobu podám patrně na ochranu osobnosti," řekl Veleba s tím, že požadovanou částku bude ještě finálně konzultovat s klienty.

Podle advokáta nemocnice Ondřeje Dostála posudky znalců z oboru medicíny, jež si nechala vypracovat protistrana, nepopisují trvalou vážnou poruchu, která by byla ohodnocena jakýmikoliv body co do ztížení společenského uplatnění nebo bolestného.

"Jakkoliv jsou ty psychické následky existující, tak nejsou tak vážné, aby odůvodňovaly dvanáctimilionové odškodné," řekl Dostál.

Nemocnice podle něj nepopírá svou vinu, nepopírá ani újmu na straně rodin. "Bohužel se neshodneme na výši toho zadostiučinění, která by byla přiměřená. Neshodujeme se řádově, to znamená, že o této věci bude muset rozhodnout soud," vysvětlil Dostál.

Definitivní částku, na kterou je nemocnice ochotná přistoupit, zveřejní ve čtvrtek. Dostál uvedl, že nemocnice se rozhoduje podle velmi vágních věcí, které jí dodala protistrana. Medicínské posudky viděl právník poprvé v pondělí.

"Dosud nemáme ani žádný písemný požadavek na zaplacení jakékoliv částky jako odškodného," uvedl Dostál. Právník rodin zatím písemně požádal pouze o zaplacení předběžných nákladů, které jim už ale uhradil zřizovatel nemocnice-kraj, dodal.

Odškodnění se bude platit z veřejných peněz náležejících nemocnici, proto podle něj není možné platit nad právní rámec.

Veleba zpochybňuje, zda bodové ohodnocení psychické újmy je vůbec možné. "Obávám se, zatím se nám na ty body nikoho nepodařilo najít. Body jsou většinou spojeny se škodou spojenou s újmou na zdraví, s bolestným, a to je v tomto případě velice komplikované," konstatoval.

Veroniku a Nikolu vyměnily zdravotní sestry v třebíčské porodnici předloni 9. prosince. Loni před Vánoci se děti vrátily ke svým biologickým rodičům - Nikola k Čermákovým do Přibyslavic a Veronika k Liboru Brožovi a Jaroslavě Trojanové do Jabloňova.

Od hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila dostala každá z rodin 100 tisíc korun na náhradu výdajů, které jim vznikly chybou nemocnice, jíž kraj zřizuje.