Například v projektu Jazyková gramotnost v hodnotě dvou miliard korun, jehož cílem je zlepšení čtenářské gramotnosti žáků a schopnosti porozumět psanému textu, je jen na monitoring, evaluaci a publicitu vyčleněno 155 miliónů korun.

Přitom například na kompletní náborovou kampaň české policie včetně televizních spotů a webové stránky dalo ministerstvo vnitra 22 miliónů. Přitom oba projekty v sobě zahrnují obdobný monitoring a vyčleňují milióny na informační články ve veřejných médiích či odborném tisku.

V případě projektu Aktivní občan, jehož cílem je dát učitelům do ruky nástroj, díky němuž mohou rozvíjet pozitivní charakter svých žáků, je to 21 miliónů.

"Kdyby se sečetly všechny projekty z ESF, měl by být stát jedním z největších zadavatelů reklamy v republice,“ tvrdí bývalý náměstek na ministerstvu školství Jaroslav Soukup s tím, že peníze z ESF jsou i peníze českých daňových poplatníků, které do Bruselu odvádějí.

"V horším případě se lze dopátrat jmen firem a osob, které se okolo podobných projektů pohybují, a zvláštní je, že se vždy jedná o stále stejné osoby s patřičnými styky a výroba papírů je pro ně evidentně skvělým byznysem. Lze se jen dohadovat, že mají možná tiché společníky,“ upozorňuje dále Soukup.

"Této oblasti se budeme v tomto roce a následujících letech věnovat velmi pozorně,“ řekl Právu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal, jemuž Právo rovněž zaslalo dokumenty.

Jsou výběrová řízení předem rozhodnuta?

Další obavy budí skutečnost, že mezi žadateli o peníze a potenciálními příjemci se objevují v naprosté převaze přímo řízené organizace ministerstva školství, třeba Výzkumný ústav pedagogický v Praze či Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Ministerstvo tedy může být v podezření, že neinformuje a nemotivuje rovnoměrně všechny typy příjemců. Podle Soukupa v rovině slibů zůstává podpora neziskových organizací a naprosté většiny konkrétních školských zařízení.

"Naprosto mě zaráží, že ředitel Cermatu Pavel Zelený v rozhovoru pro tisk uvedl, že rozhodující náklady na přípravu státních maturit poplynou z Evropského sociálního fondu. Nabízí se totiž otázka, jestli příjemci dotací nejsou náhodou již vybráni. Pikantní totiž je, že zatím není hotová hodnotitelská příručka ani najmenováni členové hodnotitelské komise,“ řekl Soukup. Zmíněný projekt na podporu maturitní zkoušky je dokonce ve výši 250 miliónů korun.

"Přitom podpora státních maturit v takovém rozsahu je po již vložené čtvrtmiliardové investici státu v letech 1998 až 2007 téměř nepochopitelná,“ uvedl Soukup.