Od roku 1997, kdy se mimo manželství narodilo 16 194 dětí, se za deset let jejich počet téměř zdvojnásobil. Sociologové se přou, proč tomu tak je.

Podle socioložky Dany Hamplová to není ani tak proto, že by postavení samoživitelek bylo ekonomicky výhodnější. Hamplové se v jejím výzkumu nepotvrdilo ani to, že dvojice spolu žijí bez manželství kvůli sociálním dávkám. Důvod spíše vidí v projevující se nedůvěře žen a mužů k partnerství a manželství. Důvodem bylo často spíš to, že si ženy nebyly jisté budoucností partnerství a kvalitou vztahu s otcem dítěte a snaha vyhnout se případným problémům s partnerem a rozvodem.

Další sociologové a demografové ale současně upozorňují, že při analýzách se nesmí zapomínat na fakt, že značná část dětí mimo manželství se rodí v příhraničních krajích s vysokou nezaměstnaností, v místech s reálně existující prostitucí a v rodinách, kde je nízký sociální statut, nebo v rodinách, kde matka nemá vyšší vzdělání.

"Kvalitních" partnerů je prý málo

Podle odborníků na rodinu ale současně stoupá počet dětí, které sice podle „papíru“ žijí jen s matkou, ale prakticky žijí šťastně ve funkční a spokojené, byť neformální rodině s oběma rodiči. To je případ zejména rodin, kde oba rodiče mají vyšší nebo vysokoškolské vzdělání.

Problém s dětmi, osamělými matkami a úplnou rodinou je proto složitější, namítá politoložka Martina Hronová. Rodina, děti jsou pro 80 % Čechů a Češek stále jedna z největších životních hodnot a cílů, jak potvrdil průzkum CVVM. Tyto cíle se ale často dostávají do rozporu s životní realitou.

RokNarozené dětiMimo manželstvíMimo manželství (v %)
1990131 09411 2538,6
199790 93016 19417,8
200293 04723 55225,3
200497 92929 94130,6
2006106 13035 38533,3
2007*86 358 29 69834,4
* předběžné počty živě narozených dětí za prvních tři čtvrtletí Zdroj: ČSÚ

To, co někdy vede ženy vysokoškolačky k rozhodnutí, že budou svobodnými matkami, je i nedostatek partnerů skutečně připravených na rodinu a manželství a na roli otce, jak by měla vypadat. Partneři totiž stále spoléhají na to, že narození a péče o dítě je stále spíše záležitost žen, jejich podíl na výchově a práci v rodině se mění jen pozvolna.

Emancipace a ekonomická nezávislost žen, jejich představy o životě v moderním světě někdy nejsou v souladu s přetrvávající představou, že žena od dětí má na svůj život rezignovat a jejím jediným posláním na tomto světě je výchova a rození dětí. Byť většina Čechů a Češek slovně uznává vzájemnou spolupráci a pomoc, v praxi je to často jinak. Někdy na tom má ale vinu abnormální vytížení partnera uspět v tvrdé konkurenci na trhu práce. Podmínky pro sladění rodiny a práce ženy se mění opět jen velmi pomalu.

Soběstačnost žen roste

Soběstačnost žen stojí za faktem, že dnes se žena nemusí vdát, aby měla děti a obstála v životě. Větu „někdy je lepší žít sama než s partnerem, který by na mne byl zlý, nepomáhal by mi a nepodílel se ani na výchově dětí, o které by projevil zájem poprvé v životě pouze po rozvodu, a to jen proto, aby se mi pomstil“, je jedna z těch, kterou často slyší psychologové v manželských poradnách.

Podle socioložky Michaely Bartošové i ženy, které překročily třicítku a stále nemohou najít odpovídajícího partnera, ale chtějí dítě, volí rovněž cestu osamělé matky.