"Toto rozhodnutí přezkoumával Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil správnost sankce, ale nařídil nám, abychom prověřili, zda uložených 200 tisíc korun neohrozí existenci komory a její činnost. Zjistili jsme, že jde o sankci, která bude mít spíš výchovný charakter, protože předpokládané příjmy komory se pohybují kolem 8 miliónů a výdaje asi 2 milióny," řekl předseda úřadu Josef Bednář.

Podle Bednáře zneužila komora svého monopolního postavení na trhu a určila minimální částku za posuzování rentgenových snímků na displasii kyčelních kloubů u psů na minimální hranici 350 korun, což poškozovalo chovatele psů. Navíc veterináři, kteří tuto službu poskytují, nesměli jít pod tuto hranici a nemohli soutěžit o zákazníky.

"Máme informace, že pokud někteří poskytovatelé této služby chtěli jít na nižší hranici, zástupci komory na ně činili nátlak. Proto jsme po zvážení okolností určili pokutu v takové výši, aby plnila preventivní a informační funkci se zohledněním všech polehčujících okolností na straně komory," dodal Bednář.

Úřad šetřil více oborových komor

Podle pracovníků antimonopolního úřadu je u oborových komor nebo svazů v současné době tendence nahrazovat kvalitní práci pro zákazníky zvyšováním zisků a to tím, že určují různá kritéria, která se s hospodářskou soutěží neslučují. Mezi ně patří především umělé navyšování minimálních částek za služby nebo omezování vstupu na trh tím, že stanovují kriteria, která jsou pro řadu podnikatelů nesplnitelná a jsou přitom zbytečná.

"Komora veterinárních lékařů není jediná. Za uplynulých 5 let jsme prověřovali i další komory a svazy, z nichž jsme některým uložili. Některé jsme nepokutovali, protože jsme neprokázali žádné pochybení. Nejčastější prohřešky jsou především z oblastí cenové politiky a bránění vstupu na trh," doplnil Bednář.

ÚOHS v současné době plní jak funkci dozorovou, tak i funkci poradenskou, kdy se podnikatelé mohou přijít v návrhovém řízení poradit, zda jejich činnost neodporuje zákonu. Tato pomoc však přestane od nového roku platit, protože novela zákona o hospodářské soutěži již s touto činností nepočítá.