Soud však přesně v den osmého výročí Walderodova úmrtí tentokrát de facto potvrdil šlechticovo provinění proti československému státu během druhé světové války. Žaloby podávané Kammerlanderovou u semilského soudu od léta 2005 soud odmítl kvůli nelegitimitě dnešních držitelů požadovaných nemovitostí.

"Dědička neprokázala, že Karel Des Fours Walderode se neprovinil proti tehdejšímu čs. státu. Předchozí žaloby jsem zamítl, protože žalovaní nebyli v rozhodné době roku 1991, kdy začal platit zákon o půdě, držiteli nárokovaného majetku," řekl Právu soudce Vít Záveský.

Soud vycházel z poznatků o Walderodově členství v Henleinově SdP a Wehrmachtu shromážděných Pozemkovým úřadem v Semilech, který veškeré Walderovy restituční nároky roku 2003 zamítl. Walderodovu válečnou minulost semilský soud při projednávání předchozích žalob nezkoumal.


Johanna Kammerlanderová foto: PRÁVO/Vladislav Prouza

Kammerladerová, která se hodlá proti rozsudku odvolat ke Krajskému soudu v Hradci Králové, tentokrát žalovala zbývající desítku ze zhruba dvaceti držitelů bývalého rodového majetku. "Jde o politický ping-pong. Není normální, co se děje," okomentovala středeční rozsudek.

Dědička přesto sbírá milióny

Strategie Kammerlanderové vychází ze zdržovací taktiky získat čas mj. na mimosoudní dohody s nynějšími vlastníky nárokovaných nemovitostí. Majitelé, kteří nemohou s restitucemi zatíženým majetkem volně nakládat, dědičce nezřídka zaplatí nemalé odstupné a ona naoplátku stáhne žalobu.

Kammerlanderová už takto potichu získala možná šestnáct miliónů korun. "Dal jsem jí 2,5 miliónu. Je to lepší, než majetek, v němž mám utopeno 30 miliónů, mít blokovaný restituční žalobou," potvrdil před časem Právu podnikatel Antonín Kučerka.

Minimálně 1,1 miliónu korun odstupného získala Kammerlanderová od firmy AGBA Turnov, která koupila 5 600 metrů čtverečních restitučním břemenem zatížených pozemků od města Turnov. Transakce připravila turnovskou radnici o třetinu možného zisku. Nemovitosti nyní de facto spekulativně prodávané přitom nikdy nemusejí vídeňské právničce patřit.

"Jeden z největších podobných obchodů představují městem předloni prodané pozemky firmě Ontex za 34 miliónů, když Kammerlandová měla získat 12 miliónů, které mohlo de facto mít město," tvrdí turnovský zastupitel Josef Kunetka (Volba pro město).