Zhruba od roku 1998 se hodnocení morálky politiků v podstatě neměnilo. Osciluje kolem třiceti procent. Na začátku ledna minulého roku 27 procent dotázaných uvedlo, že dnešní zákonodárci mají dobrou morálku.

Nezájem o názor veřejnosti

Podle 83 procent respondentů nedbají politikové ve svém rozhodování na veřejné mínění. O jedno procento lidí méně si myslí, že současní politici nemají méně privilegií než komunističní funkcionáři.

Jediné pozitivní hodnocení dostali dnešní představitelé politických stran jako reakci na otázku, jestli jsou na vyšší odborné úrovni a schopnější než jejich komunističtí předchůdci. Za nynější politiky se postavilo 54 procent lidí.

Vývoj názorů na odborné schopnosti a morální kredit politiků (v %):
názor
leden 2006
leden 2007
leden 2008
vedoucí představitelé politiky jsou dnes na vyšší odborné úrovni než před rokem 1989
5956 54
vedoucí představitelé politiky jsou čestnější a poctivější než před rokem 1989
2727 23
zdroj: STEM

Zatímco mladší lidé se na současné představitele ve srovnání s komunistickými funkcionáři dívají častěji příznivě, mezi staršími lidmi jsou názory o něco kritičtější. "Zároveň je ale třeba dodat, že rozdíly v názorech podle věku nejsou velké a zejména v otázce výsad a privilegií nebo v pohledu na to, jak politické špičky reflektují veřejné mínění, se občané bez ohledu na věk dosti shodují," uvádí STEM.

Rozhodují stranické preference

Zřetelně se názory na politiky liší na základě stranických preferencí občanů.
Nejpříznivěji na ně pohlížejí stoupenci ODS, o něco kritičtěji sympatizanti Strany zelených a KDU-ČSL, dále příznivci ČSSD a KSČM.

"I příznivci stran současné vládní koalice si však většinou nemyslí, že současní vedoucí politici jsou čestnější a mají méně výhod než představitelé komunistického režimu, ani že dostatečně dbají ve svém rozhodování na názory lidí, na veřejné míněn," upozornil průzkum.

V době vlád sociální demokracie byly názory stoupenců levicových stran k současným politikům shovívavější, V případě stoupenců ČSSD se rozložení názorů dokonce téměř shodovalo s míněním příznivců ODS. "Na druhé straně pohled elektorátů ODS a KDU-ČSL se mění jen minimálně a není na momentálním stranickém složení vlády tolik závislý," napsal STEM.