Od 1. ledna jsou totiž díky daňové reformě všechny tyto a ještě mnohé jiné osoby osvobozeny od placení dědické a darovací daně. Registrovaní partneři musí ale navíc pro osvobození od daně splnit podmínku, že nejméně rok spolu žijí ve společné domácnosti.

To znamená, že pokud jeden z partnerů zemře dříve, například za půl roku po registraci, druhý partner má sice dědická práva, jako kdyby byl manželem, ale daň bude platit, jako kdyby získal dědictví od zcela cizí osoby. Sazba daně dědické je v tomto případě 3,5 až 20 procent podle hodnoty dědictví.

Při darování, například nemovitosti, by činila daň dokonce 7 až 40 procent podle výše daru.

Náprava se už možná rýsuje

„Není to dobré. Zákon o dědické a darovací dani musíme rychle upravit tak, aby nedocházelo k daňové diskriminaci partnerů,“ řekla Právu Anna Čurdová (ČSSD).

Ta byla jedním z poslanců, kteří bojovali za návrh zákona o registrovaném partnerství. Podle jejích slov k nápravě může dojít velmi brzo, protože vláda již předložila do Sněmovny návrh novely zákona o registrovaném partnerství, v níž by bylo možné plné osvobození vztáhnout bez výjimek i na registrované partnery.

Ministerstvo financí, kterému šéfuje lidovec Miroslav Kalousek, si ale žádné diskriminace není vědomo. „Pozice manželů v rodině a registrovaných partnerů v trvalém společenství není totožná. Plnit povinnosti manželů jako rodičů k dětem předpokládá dispozici s určitou mírou hmotných prostředků. Stát zařazením dětí a manželů do první skupiny poplatníků proto podporuje rodinu,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Podle Jakoba budou registrovaní partneři i v současnosti platit dědickou a darovací daň jen výjimečně. „A to pouze v těch případech, kdy nebude splněna podmínka žití ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku,“ uvedl mluvčí.