"Kontrolní závěr je jen jeden a žádné předběžné zprávy jsme nikdy nezveřejňovali a zveřejňovat nebudeme," zdůraznila však v pondělí pro Právo tisková mluvčí NKÚ Julie Šebelová. S despektem jako Mathé se ke zprávám o výsledku šetření vyjádřil za Havla i jeho tajemník Jakub Hladík. Řekl, že informace v tisku se exprezidentovi jeví jako "plné nepřesností a zmatených pojmů. Konečný názor si vytvoří až po prostudování kontrolního závěru a po vyslechnutí komentáře těch, kterých se to týká."

Jak Právo informovalo již v sobotu, NKÚ na Hradě zjistil miliónové chyby při kontrole hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Na Hradě za Václava Havla docházelo podle kontroly např. k přeplácení externích zakázek, chybné či nulové evidenci majetku a k vystavování faktur bez dokumentace. Bývalý kancléř řekl v pondělí Právu, že kontrolní zprávu stále nečetl, a že tudíž "není co komentovat".

Mathé: Je to fáze polotovaru

Na fakt, že na internetových stránkách NKÚ je zveřejněna tisková zpráva z kontroly, reagoval slovy: "Tam je pouze tisková zpráva z kontrolní akce 02/36, nikoliv kontrolní závěry. Je to fáze polotovaru a může se stát, že ve výsledné zprávě nebude to, co jste v sobotu zveřejnili," uvedl Mathé. Dodal, že si počká na závěrečnou zprávu. Podle něj musí nejprve o námitkách rozhodovat vedoucí kontrolní skupiny a poté Kolegium NKÚ. Teprve pak může být projednána závěrečná zpráva.

Právo však má k dispozici právě "kontrolní závěr z kontrolní akce", který již schválilo Kolegium NKÚ na svém zasedání 14. července. A z tohoto kontrolního závěru, nikoli z tiskové zprávy, vychází i informace Práva o hospodaření na Hradě. V závěru autentického dokumentu je také napsáno, že "odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podaly Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu, byly vypořádány usneseními Kolegia NKÚ".

Mluvčí NKÚ potvrdila, že i v případě kontroly na Hradě šlo o "standardní postup jako u kteréhokoli jiného kontrolního závěru". Dodala, že v úterý vyjde Věstník NKÚ, kde jsou zveřejněny dokončené kontrolní akce, včetně zmiňovaného šetření, a ve středu bude tisková konference úřadu.