"Dohoda umožňuje kapitule nerušeně užívat katedrálu k bohoslužebným účelům a vymezuje nutnost souhlasu kapituly s každým liturgickým provozem, což odpovídá jejímu poslání," uvedl Pištora. Církev má také právo vykonávat dohled nad návštěvnickým provozem "zejména z hlediska zajištění důstojnosti v katedrále jako sakrálním prostoru".

Podle mluvčího se Hrad zavázal zajistit ostrahu vybavení chrámu a uměleckých liturgických předmětů, které jsou majetkem kapituly. "Stát bude provádět údržbu a opravu movitého majetku kapituly, které jsou k dispozici pro prohlídky," dodal.

Pištora upřesnil, že podpis dohody je technickou záležitostí. "Zcela jinou věcí je proces vedený o vlastnictví katedrály, který dosud není soudně dořešen," podotkl.

Smlouvu za církev podepsali probošt Metropolitní kapituly biskup Václav Malý a kardinál Miloslav Vlk, za stranu pražského Hradu vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl.

Patnáctiletý spor

Kapitula se v dohodě zavazuje neprovozovat v katedrále žádnou výdělečnou činnost. Výjimka se týká pouze pořádání účelových i obecných sbírek.

Kapitula se také zavazuje hradit poměrnou část za spotřebu médií, například televizních štábů, a provozních nákladů v rámci své činnosti při používání katedrály k liturgickým účelům v paušální částce 500 korun měsíčně.

Mluvčí Hradu Petr Hájek už ve středu informoval, že správa Hradu obdržela sdělení, podle kterého Metropolitní kapitula u sv. Víta souhlasí s vyjednanou dohodou.

Spor o vlastnictví katedrály trvá již 15 let. Naposledy katolická církev podala odvolání proti zářijovému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který přiřkl svatého Víta s přilehlými nemovitostmi státu. Sporem se proto bude již potřetí zabývat pražský městský soud.