"Správa Pražského hradu je k podepsání dohody plně připravena a s termínem podpisu souhlasí," uvedl Hájek v tiskovém prohlášení.

Pře o nejnavštěvovanější český chrám se táhne již 15 let, soudkyně Libuše Fritzová určila ve dvou předchozích rozsudcích za vlastníka památky církev. Při posledním verdiktu se však řídila názorem Nejvyššího soudu.

Církev budovu katedrály předala, ale dál uplatňuje nárok na její vnitřní vybavení.

Hrad má podle dohody o katedrálu pečovat

Podle informací Práva se Správa Pražského hradu například zavazuje zajistit ostrahu movitých věcí vlastněných Metropolitní kapitulou, pokud jsou vystaveny v návštěvnicky přístupných prostorách katedrály. Dalším závazkem státu je provádět opravy, údržbu a restaurování předmětných movitých věcí ve vlastnictví kapituly, které jsou umístěny v návštěvnicky přístupných prostorách a jsou využívány Hradem v rámci návštěvnického provozu katedrály.

Církev má také právo na nerušené používání katedrály k liturgickým účelům a náboženským úkonům, což se týká kostela farního, metropolitního a biskupského. S užití katedrály k náboženským úkonům jiných subjektů je možné pouze po souhlasu kapituly.

Církev nesmí na katedrále vydělávat

Kapitula se v dohodě naopak zavazuje neprovozovat v katedrále žádnou výdělečnou činnost. Výjimka se týká pouze pořádání účelových i obecných sbírek.

Kapitula se také zavazuje hradit poměrnou část za spotřebu médií, například televizních štábů, a provozních nákladů v rámci své činnosti při používání katedrály k liturgickým účelům v paušální částce 500 korun měsíčně.