Ministr Jiří Pospíšil si začal odškrtávat jednotlivé body svého loňského programového desatera. „Chceme odstranit bariéry v komunikaci se soudy, zjednodušit a zkrátit soudní proces, chceme zbavit soudce neúměrné administrativní zátěže a umožnit jim tak plné soustředění na svou práci, tedy především rozhodovací činnost,“ říká Pospíšil.

Návrhy nových zákonů mají už vesměs v rukách poslanci a senátoři, některé ještě dolaďují legislativci, jiné už zamířily do praxe. Účinnosti již nabyl například nový exekuční řád, jímž se zpřísňuje soudní dohled nad exekutory.

Naopak vládou ještě neprošly návrhy novel občanského soudního řádu, občanského zákoníku, zákona o soudech a soudcích a obchodního zákona.

Pomohou soudní úředníci

Přibližně deset tisíc pracovníků české justice početně odpovídá zhruba sousednímu Bavorsku. Efektivitu tamního sboru ale zvyšuje větší zastoupení vyšších soudních úředníků. Také v Česku jich má brzy přibýt.

Pospíšilovo ministerstvo je chce nalákat na nabídku atraktivnějšího vzdělávacího programu. Ve spolupráci s právnickými fakultami v Olomouci a v Brně připravuje tříletý bakalářský studijní program, který má nahradit dosavadní kurs justiční akademie. „Letos ho nastoupí prvních dvě stě studentů,“ plánuje Pospíšil.

Do plánovaného početního stavu 3063 soudců schází v současné době pouhých devět. Plošné personální posilování soudů tak podle Pospíšila končí, další lidé budou vysíláni jen do problémových regionů. Kromě Ústeckého kraje se k nim nově řadí i Praha, kterou oslabil odchod pěti desítek soudkyň na mateřskou dovolenou.

Věznice pod dohled

Na život ve věznicích mají brzy začít dohlížet také občanské komise, v nichž budou zastoupeni také představitelé místních samospráv. Také v tomto případě se ministerstvo inspirovalo v sousedním Bavorsku.

Místo nákupu rušiček signálu mobilních operátorů hodlá resort ve věznicích zavést naopak detektory telefonů. „Budeme vyhledávat jednotlivé přístroje, ne rušit signál,“ přehodnotil ministr Pospíšil dosavadní způsob boje s nelegálním telefonováním z věznic.