"Zhruba rok poté, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, je se
současnou politickou situací spokojeno pouze 22 procent veřejnosti, zatímco 78 procent vyjadřuje nespokojenost.

V prosinci bylo s politickou situací spokojeno jen 16 procent lidí, v listopadu stejně jako nyní 22 procent.

Na spokojenost s politikou má vliv zejména věk, vzdělání a profese. Spokojeni jsou častěji mladí lidé ve věku 18 až 29 let, lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, studenti, odborní pracovníci, živnostníci, podnikatelé a občané s dobrou životní úrovní.

Co se týká politické orientace, spokojenější jsou pravicově orientovaní respondenti, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové orientaci, patří tradičně mezi nespokojené.

Vývoj hodnocení práce institucí (v %)
instituce
listopad
prosinec
leden
prezident
70
65
66
vláda
30
25
28
parlament
29
22
25
zdroj: STEM

Již tradičně je nejlépe hodnocena práce hlavy státu, práce parlamentu je posuzována o něco hůře než činnost vlády. Také hodnocení práce institucí záleží ve velké míře na věku, vzdělání a profesi.