Na otázku Práva byznys s ODS ve středu připustil majitel a jednatel firmy Pavel Juklíček. „Jde pouze okrajově o grafické práce,“ řekl. Dodal, že spolupráce firmy s hlavní kanceláří ODS je minimální.

V politických kuloárech se spekuluje, že Dalíkova firma New Deal Communications, firma No comment! a propletenec dalších subdodavatelů vydělává na kongresech ODS. Ty stejně jako sjezdy dalších stran vyjdou každoročně na několik miliónů korun, takže je to lákavý byznys.

Juklíček ale popřel, že se No comment! podílela na organizaci loňského kongresu občanských demokratů v Praze na Žofíně. „Ani nevím, kdy ten kongres byl, takže nevím, kdy bychom to pro ně měli dělat,“ poznamenal.
Juklíček na adresu ODS dodává: „Myslím, že několik let jsme pro ně nic nedělali.“

Rovněž manažer ODS Jan Kočí Právu řekl, že od srpna loňského roku, kdy je ve funkci, s Juklíčkovým No comment! nespolupracoval.
Na otázku, která firma pro ODS zajišťovala loňský kongres, Kočí neodpověděl. Pouze uvedl, že kongresy neorganizuje jedna firma, ale několik a jejich složení se různí podle místa, kde se kongresy konají.

„Některé firmy jsou pak subdodavateli firem pořádajících. Jejich vztah je určen smluvními vztahy mezi nimi, aniž by ODS měla s těmito subdodavateli nějakou přímou vazbu,“ napsal Kočí Právu v mailu.
 

Bendl: Kongres
je věcí předsedy
Kdo kongres zajišťoval, nevěděli místopředsedové Petr Bendl, Petr Nečas a Petr Gandalovič, které Právo oslovilo. Všichni tvrdili, že to je věc stranické centrály. „Příprava kongresů, to je záležitost pana předsedy a hlavní kanceláře,“ uvedl Bendl.

A šéf Topolánek nejvíc věří svému příteli Dalíkovi.
Účast na organizaci loňského kongresu Právu zatím potvrdili lidé z firem San, C-sound či agentura Gambit. Jedna pro kongres zajišťovala konferenční techniku, druhá ozvučení a ta třetí hudební produkci na stranickém plese před kongresem. Otázkou je, kdo je koordinoval či přímo zadával zakázky. Zda stranická centrála nebo nějaký zprostředkovatel, a kdo podepisoval faktury a inkasoval provize. To je zatím tajemství účetnictví firem a hlavní kanceláře.

Kauza rozvířila i další spekulace, podle kterých přes Juklíčkovu firmu mohou téct peníze z ODS do Dalíkovy společnosti New Deal.
Juklíček potvrdil, že jeho firma zajišťuje pro ni grafické práce. Jinak prý s ní nemá nic společného.

Na Dalíkovu firmu se No comment! přitom odvolává v referencích na svých internetových stránkách.
Obě firmy může spojovat ještě jedna důležitější skutečnost: místopředsedou představenstva Dalíkova New Dealu je bratr Pavla Juklíčka Petr.

Podle obchodního rejstříku Petr Juklíček do května 2004 působil spolu se svým bratrem Pavlem v No comment!
Právě možná spojitost firmy s Dalíkem vyvolala ostrou reakci ČSSD, která v stravenkové kauze vidí příklad korupce lidí kolem premiéra Mirka Topolánka.