Podle Havlové bylo odpoledne v Putimi svátkem pro každého věřícího, mezi něž patří. Kolem kapličky je ještě stále vidět, jakou zkázu napáchal loni v srpnu živel.

"Do konce října musíme opravit kamenný i železný most. Pak nás čeká ještě oprava jezu, odbahnění koryta mlýnského náhonu, zpevnění břehů a úprava prostoru kolem kapličky," uvedl starosta Ladislav Šabat.

"Kaplička se dnes nachází na staveništi. Mohu vám slíbit, že do konce roku bude tato část obce patřit k nejlepším," řekl Havlové. Obyvatelé se podle něho budou o kapličku dobře starat.

Putim, známá z Haškova Švejka, leží šest kilometrů od Písku, na soutoku Otavy a Blanice. Právě rozvodněná Blanice zde loni způsobila škody za více než 30 miliónů korun. Zatopila 23 domů, na jejichž opravách někteří z 430 obyvatel ještě pracují.