Za zmizelou elektroniku v celkové hodnotě přes milión korun nepožadoval nikdo po odpovědných lidech náhradu a Hrad externím pracovníkům platil i za to, co mohli udělat jeho zaměstnanci v běžné pracovní době. [celý článek]

Kancléř prezidenta Jiří Weigl Právu v rozhovoru potvrdil, že některé nevýhodné smlouvy již byly zrušeny.

Máte k dispozici závěry kontroly NKÚ? Jen namátkou, v kanceláři byly problémy s účetnictvím. Kontrola objevila i problémy v majetku Hradu. Co tomu říkáte?

Samozřejmě, máme zjištění NKÚ k dispozici. My s většinou těch věcí souhlasíme, protože to jsou většinou nálezy, které se týkají našich předchůdců. Takže my se necítíme zasaženi jakožto špatní hospodáři.

Ale co se majetkem, který se ztratil? Budete vymáhat jeho náhradu po předchozích zaměstnancích, kteří jsou za to zodpovědní?

Šlo o problém likvidace majetku, především o realizaci výstav. Bývalé vedení Správy Pražského hradu to vlastně likvidovalo okamžitě, aniž ty věci prošly účetnictvím.

Řešíme to, jde o věc posledních dnů. Co můžeme dělat hned v naší pravomoci, to děláme. Takže byly ukončeny nevýhodné smlouvy, na které NKÚ poukazoval. Provádějí se změny v oblasti kapitálových výdajů, kdy NKÚ poukazoval na nesrovnalosti v dokumentaci, kterou vyžaduje rozpočtové financování. Od druhé poloviny tohoto roku už byl tedy nastaven systém schvalování a kontroly čerpání prostředků ze státního rozpočtu tak, aby se neopakovaly nedostatky, na které bylo poukazováno.

Zatím jsme se ale při zracování tohoto nálezu nedostali tak daleko, abychom měli jasno o tom, jestli se budeme snažit vyvodit nějakou odpovědnost po lidech, kteří zde již nepracují.

Takže je nebudete kontaktovat? Ani nezavoláte svému předchůdci?

Nepředpokládám, že pan Mathé nosí v hlavě všechny počítače a podobné věci. Nemyslím si, že by bylo produktivní, abych mu po telefonu spílal, to asi není to pravé.

Prostě chceme přesně zjistit, jak to probíhalo, v jakých hodnotách, kdo za co zodpovídal, jestli skutečně došlo ke škodě takového rozsahu, která by vyžadovala odpovědnost formou náhrady škody nebo trestní řízení. A pokud došlo k trestní odpovědnosti, zákon nám samozřejmě ukládá, že pak budeme po těch lidech zodpovědnost vyžadovat.

Můžete říct příklad, kterou nevýhodnou smlouvu jste ukončili?

Byla například ukončena smlouva - ale ta se myslím netýká přímo nálezu NKÚ - s nájemcem Salmovského paláce, jistou singapurskou firmou vlastněnou indonéským občanem. Tato firma měla v paláci zřídit luxusní hotel a podle našeho názoru ta myšlenka nebyla správná. Nemyslíme si, že by zrovna komplex Pražského hradu vyžadoval luxusní hotel. Ale také tam byly důvody bezpečnostní - hotel přímo proti Matyášově bráně? A navíc nabyvatel neplnil smlouvy, takže jsme je vypověděli.