Pavel Kováčik z KSČM v Nedělní partii na Primě řekl, že výbor stanoví den před volbou, komu dát hlas.

Bursík k volbě možnému vítězství Klause řekl, že je pro tuto zemi nevýhodné. „I když slyším ze strany některých členů ODS, že nezvolení Klause je konec světa a konec koalice," řekl. „Vidím zvolení Švejnara jako příležitost, Švejnar jde nahoru, zatímco Klaus je v defenzívě, používá xenofobní národoveckou rétoriku,“ dodal Bursík.

Na výhrady komunistů, že má Švejnar americké občanství, namítal, že řada politiků a prezidentů má americké občanství a nijak je to nediskreditovalo. Jiří Dolejš z KSČM ale zmiňoval, že jde o to, že prezident je i vrchním velitelem armády. „Vnímám, že uvažuje o způsobu řešení tohoto problému. Řešení existuje. Je na Janu Švejnarovi, aby to řekl,“ sdělil Jiří Dolejš.

Komunisté nejsou jednotní

Jiří Dolejš se tvrdě postavil proti volbě Klause. „Klaus je mrtvý muž pro KSČM. My si přejeme, aby série vítězství ODS ve volbách byla přerušena. Ne kandidát ODS na Hrad. To je naše priorita.“ Sám však neví, zda se přiklonit ke Švejnarovi. „Aby to nebylo jako pětikorunová sleva na mercedes. Je tu řada nedořečených otázek,“ řekl Dolejš.

Trochu jinak ovšem mluvil v Nedělní partii na Primě Pavel Kováčik, který už proti Klausovi tak tvrdě nevystoupil a řekl, že polovina lidí jim píše - jestli budete volit Klause, nebudeme vás volit a druhá přesný opak.

Kováčik nevidí velký rozdíl mezi oběma kandidáty: „Nestačí mít jen dva kandidáty jedné barvy trička, navíc jednoho amerického občana.

Dolejš i Kováčik potvrdili, že přijdou s vlastním kandidátem. Ovšem jejich jména zveřejní až během volby, jestliže první nepřinese výsledek. „Máme připraveno zhruba pět jmen, z toho dvě ženy. Chceme v případě, že první volba nebude úspěšná, je nabídnout. Ani jeden z těch lidí není spjat s KSČM,“ prozradil Kováči, aniž by uvedl jména.

Také Dolejš hovořil o pěti kandidátek, ovšem opět bez uvedení jmen a dodal jen: „Nemůže to být kandidát 29 členů KSČM, ale kandidát 149 lidí, aby měl šanci proto musí být probrán s dalšími.“