Libor Speychal se narodil 6. května 1926 v rodině důstojníka prvorepublikové armády, ruského a francouzského legionáře. Za druhé světové války byl aktivním členem odbojové organizace Zpravodajská brigáda, jedné ze dvou nikdy, německými složkami, neinfiltrovaných a neodhalených odbojových organizací.

Účastnil se pražského povstání a po roce 1948 spolupracoval s protikomunistickým odbojem.

Libor Speychal

Jako odborný poradce spolupracoval v šedesátých letech na filmu Atentát. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a zapojil se do činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu či Československé obce legionářské.

Poslední rozloučení se všemi poctami se uskutečnilo ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.