U betlému pak právě narozenému Ježíškovi předali zlato, kadidlo a myrhu. S králi šel také doprovod, který po cestě hrál na píšťaly a bubínky. U Lorety si lidé mohli poslechnout zvonkohru a po předání darů si přihlížející zazpívali koledu Narodil se Kristus pán.

Tříkrálový průvod PrahouPříprava tříkrálového průvodu Prahoufoto: Právo/Lukáš Táborský
"Lidé také přináší Jezulátku dary, které v neděli tři králové ponesou dětem v Klokánku na Chodově," řekl Alberto Giralda, delegát občanského sdružení Mládeže Idente, které akci pořádalo. Děti se tak mohou těšit zejména na hračky, lidé ale přinesli i další předměty.

Průvod tří králů připravilo občanské sdružení letos potřinácté. Podle Giraldy dnes přišlo více lidí než v minulých letech. Je to podle něj hlavně tím, že letos připadl 5. leden na sobotu. Podívat se přišly celé rodiny a neodradilo je ani mrazivé počasí. Děti nejvíce zajímala trojice zvířat. Podle Giraldy velbloudům zima nevadí. "Někteří se tady narodili a jsou to zvířata zvyklá na zimu i na teplo," uvedl.

Tříkrálový průvod PrahouTříkrálový průvod Prahoufoto: Právo/Lukáš Táborský
Zlato, kadidlo a myrhu, tedy symboly království, božství a útěchy, přinesli podle legend tři mudrci Ježíšovi do Betléma. Za krále byli zaměněni až ve 12. století. Ve stejné době se poprvé objevila jejich tři jména.