Podle Klause je ocenění dalším potvrzením dobrých česko-ruských vztahů, které "opět nalézají svoji normálnost".

Medaile je udělována osobnostem, které se významně zasloužily o šíření a studium ruského jazyka, uchovávání kulturního dědictví a sbližování a vzájemné obohacování mezi různými kulturami a národy.

Klausovi medaili a knihu Puškinova románu Evžen Oněgin v rusko-českém vydání předal ruský velvyslanec v Česku Alexej Fedotov. Ocenil současně Klausovu znalost ruštiny. Hlava českého státu s velvyslancem hovořila první část setkání rusky, druhou česky. Klaus například mluvil rusky také při své letošní návštěvě Ruska.

Přestože jsou podle Klause vztahy s Moskvou dobré, Rusko letos dává najevo velkou nelibost nad tím, že Američané chtějí na českém území postavit protiraketový radar. Česká vláda ale ujišťuje, že radar by nebyl namířen proti Rusku.

Medaili dostaly asi tři stovky lidí

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných oborech umění. O udělování této ceny rozhodl bývalý ruský prezident Boris Jelcin u příležitosti 200. výročí narození slavného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina.

Medaili dosud dostaly asi tři stovky lidí, přibližně desetina z nich jsou cizinci. Třícentimetrová stříbrná Puškinova medaile má na lícové straně profil Puškina, na rubu jeho podpis a pořadové číslo.