Vyplývá to z výsledků šetření, které provedla společnost Westminster. Podle průzkumu mají větší povědomí o dopadech vstupu do Schengenského prostoru muži. Naopak nižší povědomí se ukázalo ve věkové skupině mladší 19 let a starších občanů.

Z respondentů, kteří uvedli, že vědí o vstupu země do Schengenského prostoru, pouze jedna čtvrtina uvedla, že se následků přistoupení obává, tři čtvrtiny strach ze vstupu nemají.

„Nedostatek informací nedává prostor pro utvoření objektivního názoru na problematiku. Může vytvářet pocit nejistoty a obavy. (...) Úředníci by se měli zamýšlet jak kampaně realizovat,“ řekl Tomáš Studeník, ředitel společnosti Westminster.

Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích se rozšíří o devět zemí z deseti, o které se Evropská unie rozrostla 1. května 2004. Kontroly na pozemních hranicích skončí o půlnoci z 20. na 21. prosince.

Schengenské dohody

Schengenské dohody vytvářejí prostor bez vnitřních hranic, v němž mohou jeho obyvatelé cestovat bez hraničních kontrol. Dohody ale obsahují i tzv. ochrannou klauzuli, která umožňuje státům po konzultaci obnovit kontroly na omezenou dobu, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo veřejná bezpečnost.

Kromě zrušení kontrol na vnitřních hranicích zahrnují schengenská opatření společné podmínky pro překračování vnějších hranic, na letištích a v přístavech, oddělené odbavování cestujících z/do členských a nečlenských zemí, přeshraniční sledování osob či zapojení do centrální databáze Schengenského informačního systému (SIS).

Schengenské dohody nyní plně uplatňuje 13 zemí EU, Island a Norsko. Británie a Irsko se podílejí jen částečně, takže nadále provádějí kontroly na hranicích. Asi 1. listopadu 2008 se připojí Švýcarsko. O vstupu do "schengenu" jedná také Lichtenštejnsko. Až projdou úspěšně sérií hodnocení, zapojí se též Bulharsko a Rumunsko.