„Jsem přesvědčen, že takováto možnost i v našem právním řádu by býti měla,“ řekl na dotaz Práva po zasedání Bezpečnostní rady státu.

Zároveň však zdůraznil, že to musí být „nesmírně pečlivě formulováno“ a zúženo pouze na případy bezpečnostně hrozícího ohrožení životů, zdraví a značných majetkových škod. „A to na dobu dočasnou, jasně vymezenou, ale za striktních podmínek,“ prohlásil. Rada totiž schválila národní akční plán boje terorismu do roku 2009, který by podle ministra měl pečlivě „vyvažovat bezpečnost a svobodu jedince“.

Akční plán je postaven mj. na lepší koordinaci a spolupráci všech zainteresovaných složek boje proti terorismu, ochraně infrastruktury, práci s menšinami a předcházení vzniku minoritních komunit a zahraniční bezpečnostní koordinaci ČR v oblasti boje proti terorismu. „Říká, co by se mělo dělat, říká do kdy by to mělo být definováno a otázka jak budou jednotlivé problematiky přímo upraveny, v tuto chvíli řešená není,“ prohlásil Langer.

Definovat "krajní nouzi"

Policie by k přerušení signálu měla být vybavena vlastním zařízením. Ministr připouští, že tento krok je krajní možností. A protože takový zásah policie by mohl ohrozit fungování složek integrovaného záchranného systému právě během krizové události, počítá zákon s tím, že policie musí každé použití rušení včas nahlásit na operační středisko IZS tak, aby si mohl tento systém zařídit komunikaci svých složek jiným způsobem. S

Právě nový policejní zákon, bude-li schválen, by takovým zvláštním předpisem pro případy „krajní nouze“ měl být. Policie bude moci rušit jen omezeně – a to po určitou pevně stanovenou dobu a jen na konkrétně vymezeném území.

Bez jádra se neobjedeme

Bezpečnostní rada státu se v úterý věnovala především energetické bezpečnosti. Vládní zpráva konstatuje, že Česko se do budoucna neobejde bez jaderné energie. Langer za prioritní považuje nicméně šetřit s energiemi a docílit co nejširšího rozrůznění zdrojů energie a jejích dodavatelů.

„Ve srovnání s našimi sousedy na západě, s energií plýtváme.Je načase, abychom začali šetřit, protože energie nikdy nebude levná jako v minulosti,“ řekl novinářům ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (za SZ).

Vicepremiér a šéf zelených Martin Bursík pak řekl, že zpráva byla vzata na vědomí a více ji komentovat odmítl. Jaderná energetiky by mohla rozštěpit křehkou koaliční vládu, protože velká část ODS a lidovců není proti dalšímu rozšiřování jaderné energie.