Novela vychází z dohody vlády se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Ruší například podmínku souhlasu všech zaměstnanců se zavedením flexibilního využívání konta pracovní doby. Tato podmínka způsobovala hlavně u velkých podniků značné administrativní potíže.

Norma také umožňuje sjednat v kolektivní smlouvě výši příplatků za práci v noci a o víkendech jako pevnou částku. To umožní pružnější úpravu těchto příplatků, které musejí být podle dosavadního zákoníku stanoveny procentuální částí platu.

Mladiství zaměstnanci budou moci podle novely pracovat obvyklých 40 hodin týdně a osm hodin denně, zatímco dosud mohli pracovat nejvýše 30 hodin týdně při šestihodinové denní pracovní době.

Novela dále umožní práci přesčas i zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než rok. Zaměstnavatel podle novely nebude platit zvýšené odstupné v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jestliže byl zproštěn odpovědnosti za jejich způsobení.

Novelu v parlamentu schválili jako koaliční zákonodárci tak poslanci ČSSD a KSČM.