Na vyřčenou otázku Švejnar nejdříve nechápavě zareagoval otázkou "Co přesně myslíte?" Moderátor tedy otázku zopakoval a prezidentský kandidát musel s pravdou ven a odpověděl, že neví. S typickou americkou uvolněností pak dodal: "Budu se muset informovat".

Švejnar tápal i v otázkách týkajících se české historie. Například nevěděl, kde se nachází Braunův sochařský cyklus Ctností a Neřestí. Ke cti mu však slouží, že věděl, kdo je autorem symfonického cyklu Má vlast a kdy byla založena Karlova univerzita.

Avšak o tom, že latinský název českých zemí Bohemia pochází od starodávného kmene Bójů, slyšel prý Švejnar poprvé.

Ironií osudu je, že soubor těchto otázek si vypůjčil moderátor pořadu z internetové stránky současného prezidenta Václava Klause www.hrad.cz.