Jak řekl, doufal, že smlouva bude ještě týž den hotova, ale zatím se podařilo odstranit jen polovinu nevyřešených otázek, přičemž často jde jen o slova či odstavce, o nichž se však jedná „celé hodiny“.

Pojar potvrdil, že základna bude odebírat proud z normální rozvodné sítě a Američané za něj budou platit a mít své záložní dieselagregáty. V pátek byly na pořadu i otázky velení a řízení radaru v širším kontextu NATO, uvedl Pojar.

Rood na otázku Práva, zda dohoda ponechává otevřené dveře k modalitám pro verifikaci radaru třetími zeměmi, reagoval odvolávkou na listopadové ujednání o principu ukládajícímu oběma stranám umožňovat návštěvy, pokaždé však s výslovným souhlasem ČR. Podle Pojara se bude otázka inspekcí ještě dál řešit.

Pojar dodal, že ve třetí smlouvě mezi ministerstvy zahraničí (ta nebude podléhat schválení parlamentu a ratifikaci prezidentem ) byla potvrzena účast českých subjektů na výstavbě, provozu a zásobování radarové základny USA. Rood i Pojar přitom odmítli jít do podrobností: český diplomat uvedl jako konkrétní příklad projednávaného detailu aranžmá přítomnosti českého vojenského zástupce na základně, jemuž bude např. vyčleněna samostatná místnost a vymezen způsob pohybu v objektu.

Sněmovna stanovila podmínky ke štítu

Sněmovna reprezentantů Kongresu USA stanovila ve středu podmínky pro realizaci systému raketové obrany v Česku a Polsku. Dodatkem k zákonu o výdajích pro války v Iráku a Afghánistánu,  si vymínila, že obě zmíněné země musejí dát konečný souhlas k jakékoli dohodě s USA, zakázala vynaložit  peníze na štít, dokud Pentagon nepotvrdí jeho funkčnost a  vyžádala si nezávislou zprávu k projektu a jeho alternativy. Zákon ještě samostatně projedná Senát, horní komora Kongresu.