Byl jste daňovým poradcem pana Bursíka. Ten je přitom podezříván z daňového úniku. Jak to vidíte?

Daňovým poradcem jsem byl a z toho vyplývá povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech které jsem se v průběhu toho vztahu dozvěděl. Můžu uvést jen to, že se domnívám, že se pan Bursík žádného daňového úniku nedopustil a že si nejsem vědom jakékoliv nezákonnosti při jeho podnikání. Je to podle mě v pořádku.

Ale přece jenom podle některých znalců pronájem domu ve Sněmovní firmě Ecoconsulting, který je vlastněný panem Bursíkem, se pohyboval na hraně zákona.

Právně to vše bylo podle mého názoru naprosto v pořádku. Obecně můžu konstatovat, že je podstatné, za jakou cenu byl ten pronájem smluvně dohodnutý. V takovém případě je důležité, aby se jednalo o cenu obvyklou v místě a čase a s přihlédnutím k okolnostem té konkrétní nemovitosti. Takové bylo i mé tehdejší doporučení panu Bursíkovi. Nejsem realitní odborník a nikdy jsem jím nebyl , ale jsem přesvědčen, že ta cena je v pořádku, že jde z hlediska práva o cenu obvyklou.

Pan Bursík vás ale podezřívá, že autorem anonymního udání jste vy?

To naprosto postrádá logiku, a jednoduše to není pravda . Vždyť jsem byl jeho daňový poradce a tuto skutečnost jeho poměrně nechutné útoky nemohou změnit. Ještě jednou to zopakuji - za tu dobu, co jsem panu Bursíkovi spravoval daňová přiznání, si za svoji práci a práci mých kolegů a zaměstnanců ručím. Nepochybuji o tom, že policie tu věc odloží jako neopodstatněnou. Spor sleduji v médiích a chybí mi jedna věc – stanovisko finančního úřadu. Bylo by vhodné proto posečkat, jak věc posoudí finanční úřad, a poté dělat závěry.