V letošním roce významně přibylo živě narozených dětí, ve srovnání s lednem až zářím roku 2006 byl jejich počet o 6,3 tisíce vyšší a dosáhl počtu 86,4 tisíce. V prvním až třetím čtvrtletí roku 2007 zemřelo 76,6 tisíce osob, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2006.

Díky vyššímu počtu živě narozených a nižšímu počtu zemřelých byl tak v první až třetí čtvrtině roku zaznamenán kladný přirozený přírůstek ve výši zhruba 9 800 lidí, lze tedy očekávat, že přirozený přírůstek za celý rok bude nejvyšší od roku 1981.

"Počet obyvatel se však opět zvýšil zejména důsledkem zahraniční migrace, která vykazovala aktivní saldo 52,4 tisíce osob," upřesnil ČSÚ.

Více sňatků

Zvýšila se letos i obliba sňatků. Počet sňatků byl ovlivněn atraktivním datem 7. července 2007, kdy bylo během jediného dne oddáno rekordních 4 400 párů snoubenců, měsíční počet za červenec tak poprvé od června roku 1989 přesáhl hranici deset tisíc.

Počet rozvodů za první tři čtvrtletí dosáhl 23,2 tisíce, což je podobně jako v minulém roce. "Definitivní počet rozvodů však bude pravděpodobně mírně vyšší než v loňském roce, neboť od letošního roku jsou hlášení o rozvodech tříděna podle datumu nabytí právní moci a definitivní počet se tak zvýší ve srovnání s předběžným řádově o 2 tisíce," sdělili statistici.

Pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2006 a 2007
Ukazatel20062007 (předběžné údaje)rozdíl 2007 - 2006
Sňatky44 80948 1323 323
Rozvody23 56023 209-351
Živě narození80 05286 3586 306
Zemřelí78 37576 551-1 824
Přistěhovalí50 131 66 88916 758
Vystěhovalí24 43814 513

-9 925

Přirozený přírůstek1 6779 8078 130
Přírůstek stěhováním25 69352 37626 683
Celkový přírůstek27 37062 18334 813
Počet obyvatel k 30.9.10 278 44910 349 37270 923
Zdroj: ČSÚ

 

Za pololetí přibylo přes 38 tisíc obyvatel

Na konci prvního pololetí mělo Česko 10 325 941 obyvatel. Jejich počet tak dál rostl. Za prvních šest měsíců se zvedl o 38 800. Za přírůstkem byl tentokrát nejen příliv cizinců. Narodilo se i víc dětí, než kolik lidí zemřelo. V prvním pololetí přišlo na svět 56 000 dětí, což je nejvíc za posledních 13 let. Zemřelo pak 51 500 osob.

Za prvních šest měsíců přišlo do ČR 34 300 cizinců. Od roku 2004 Česko láká čím dál tím víc lidí ze zahraničí. Počty příchozích se každým rokem zvyšují.