Naopak muži "vedou" co se týče názoru, že mají vydělávat peníze. Tuto roli jim přisuzuje 70 procent dotázaných. Ženě ji přiznává jedno procento lidí. Že by to měli dělat oba, si myslí 29 procent lidí. Podobně jsou na tom názory, co se týče budování kariéry.

U této otázky se také liší vnímání úspěšné ženy a úspěšného muže. Zatímco žena je úspěšná, když dokáže skloubit práci a péči o domácnost, u muže se úspěšnost měří jen kariérou.

Tradiční rozdělení rolí zastávali hlavně respondenti starší 60 let, obyvatelé venkova a lidé s nižším vzděláním.

Na otázky ohledně starosti o domácnost (nakupování, uklízení), odpovídali muži častěji, že by tyto práce měly dělat ženy. Ženy pak nejčastěji odpovídaly, že by se o ně partneři měli podělit rovnoměrně.

Představy o rozdělení činností v rodině (v procentech)
činnost
muž
oba stejně
žena
vaření
1
23
76
finanční zajištění domácnosti
60
29
1
úklid
47
49
1
nákup potravin
1
51
47
mít společenské funkce
3752
1
péče o děti
1
56
43
starat se o rozpočet
22
57
20
iniciativa v intimním životě
23
70
4
vzdělávání
17
78
1
pěstování kontaktů
10
82
6
koníčky
7
91
2
pozn: dopočet do 100 procent u některých otázek tvoří odpověď "nevím"
zdroj: CVVM