Novelu nyní znovu dostane k posouzení Sněmovna; u níž ale není jasné, zda novelu akceptuje. Na změně ústavy se musí obě komory parlamentu shodnout.

Senátoři v novele počítají se zachováním takzvané přestupkové imunity a s tím, že by zákonodárce mohla policie nadále zadržet jen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. V takovém případě by na zákonodárce mohla být uvalena vazba jen se souhlasem předsedy příslušné parlamentní komory. O pokračování vazby by rozhodovala Sněmovna nebo Senát na své schůzi.

Inspirace v Bruselu

Změny v trestní imunitě navrhl předseda senátního imunitního výboru Jiří Pospíšil (ODS) s odkazem na zkušenosti z Evropského parlamentu. Upravená novela nahrazuje původní senátní předlohu, podle níž se trestní imunita zákonodárců měla týkat jen jejich projevů v parlamentu. Sněmovna ale takový záměr v červnu odmítla a novelu vrátila Senátu k přepracování na návrh Marka Bendy z ODS.

Nyní je praxe taková, že pokud parlament svého člena k trestnímu stíhání nevydá, je už v daném případě stíhání navždy vyloučeno.

Návrh, aby ani místní zastupitelé nemohli být trestně stíháni za hlasování a projevy při jednání zastupitelstva, předložila senátorka ODS Daniela Filipiová. Návrh má čelit praxi, kdy policie stíhá některé členy zastupitelstva za to, jak hlasovali při rozhodování o majetku města. Senátoři to pokládají za absurdní zásah do zastupitelské demokracie. Proti tomuto záměru se už dříve postavili představitelé ČSSD, podle nichž občanští demokraté s tím přicházejí v době kdy obsadili 13 ze 14 hejtmanství a i většinu radnic.

Senátoři ČSSD se při dnešním schvalování novely hlasování zdrželi. Novelu podpořilo 50 z 65 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti.