„Lékař nemá povinnost nedoplatky na pacientovi vymáhat. Pokud se ale rozhodne, že ano, pak může pacienta kvůli třicetikoruně dát k soudu,“ řekl Právu doktor Jan Mach, právník České lékařské komory. V takovém případě je soudní poplatek 600 Kč. Ten by nejdříve zaplatil lékař, ale pokud by soud rozhodl ve prospěch lékaře, tedy že pacient musí 30 Kč zaplatit, hradil by ho pacient.

„V případě,“ říká doktor Mach, „že by si lékař vzal advokáta, tak odměna advokáta je 4500 Kč plus 19 % DPH, a k tomu by pacient v případě prohry ještě zaplatil 600 Kč soudní poplatek. Suma sumárum: nezaplacení třicetikoruny se tak může vyšplhat na šest tisíc korun.“  

Nemocnice žaloby podávat budou

Doktor Mach se domnívá, že soukromí lékaři možná nad třicetikorunou mávnou rukou a vybírat ji nebudou. „Nemocnice, když pacient nezaplatí za den hospitalizace 60 korun nebo za ústavní pohotovost 90 korun, tyto nedoplatky vymáhat ale musejí. Jsou buď příspěvkovými organizacemi kraje, nebo státní, a tak jsou povinny státní majetek chránit.“ Promlčecí doba nezaplacení poplatků je tři roky.

Společnost Deredes, s. r. o., již oznámila, že je připravena odkoupit všechny dluhy způsobené pacienty. Tedy platbu za ošetření, v nemocnici i za pohotovost.

„Odkoupíme od lékařů tyto pohledávky za nějakou cenu. Už smlouvy s lékaři dokonce máme,“ řekl Právu Tomáš Táborský, ředitel finančního oddělení uvedené společnosti.

„Jednou měsíčně by nám nezaplacené pohledávky prodali a my je pak budeme na pacientech vymáhat. Nejdříve formou dopisu, aby zaplatili, a když nezaplatí, dáme je k soudu, a samozřejmě když ani poté ne, hrozí exekuce. Tato exekuce by měla být na majetek, na plat, na sociální dávky, na cokoli,“ uzavřel Táborský.