Prezident ČLK Milan Kubek uvedl, že by nový předpis omezil zásadně pravomoci komory, což by vedlo až k jejímu zániku.

Zcela zásadní podle Kubka je, že podle novely by ministr zdravotnictví dostal pravomoc pozastavit "podle svého uvážení" platnost stavovských předpisů do doby, než pravomocně rozhodne soud.

Když to ministr udělá, budeme několik let čekat na výsledek soudu, tak nemůže organizace fungovat," vysvětlil.

Kubek dále upozorňuje, že novela předčasně ukončí funkční období stávajících orgánů ČLK. Po vypršení jejich mandátů by komora neměla žádný orgán a její funkce, a podle Kubka pravděpodobně i majetek lékařů, by převzal stát.

Kochanův stranický kolega Boris Šťastný poznamenal, že současná podoba zákona o komorách je naprosto nevyhovující. Dodal, že se bude dál snažit o změny této normy, které by konzultoval i se zástupci komor.

Kochan uvedl, že úpravy by mělo připravit ministerstvo zdravotnictví. Poslanecká novela měla mimo jiné uložit komorám zdravotníků, aby ministerstvu předkládaly do 30 dnů od schválení všechny přijaté stavovské předpisy.

Kubek: Nechci návrat k Národní frontě

"Já bych se nerad dožil návratu k nějaké Národní frontě, kdy soudruzi v ústředním výboru komunistické strany rozhodovali o tom, kdo bude například předsedou Svazu zahrádkářů," řekl v této souvislosti již dříve Kubek.

Návrh kritizovaly i komory zubařů a lékárníků. Šťastný rovněž již dříve vyslovil názor, že ČLK neplní úlohu stavovské organizace, která by jí příslušela.

"Ukázala se v posledních několika letech organizací nikoli stavovskou, ale organizací nátlakovou, politicky orientovanou, která se snaží interpretovat názory sociální demokracie proti pravici, a být tak její prodlouženou rukou," uvedl poslanec.