Tradičně nejnižší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory parlamentu. Sněmovně v současnosti důvěřuje 21 procent občanů, Senátu 24 procent. Oproti minulému šetření důvěra poklesla o 4 procentní body u Sněmovny a o 3 procentní body u Senátu.

Podstatně vyšší důvěře se těší lokální reprezentace. Krajským zastupitelstvům vyjádřila důvěru bezmála polovina oslovených, téměř dvě třetiny důvěřují svému obecnímu zastupitelstvu. Oproti poslednímu výzkumu se důvěra v krajská ani obecní zastupitelstva nezměnila.

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
instituce červen říjen listopad
prezident 71 66 66
vláda 34 33 27
Sněmovna 23 25 21
Senát 27 27 24
krajské zastupitelstvo 49 45 45
obecní zastupitelstvo 65 61 62
zdroj: CVVM

Lidé byli v rámci průzkumu dotázáni na spokojenost se současnou politickou situací. Spokojeno je 9 procent respondentů, což je oproti říjnu pokles o sedm procentních bodů. Ani spokojena, ani nespokojena je zhruba čtvrtina obyvatel (26 procent), nespokojenost s politickou situací vyjadřily bezmála dvě třetiny dotázaných (62 procent).