Příručku vysvětlující systém poplatků lze volně stáhnout na stránkách ministerstva zdravotnictví (pdf, 5 MB). Brožura také vyjde v sobotu jako příloha deníku Právo.

"Platba u lékaře je vždy vázána na klinické vyšetření. Tedy na lékařskou prohlídku," řekl Právu v pondělí Tomáš Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Dodal, že ne vždy to musí znamenat svléknutí pacienta.

"Lékaři mají seznam úkonů pro pojišťovnu, které musí udělat, a naplňují tak obsah klinického vyšetření," řekl Cikrt. Znamená to, že lékař musí například pacientovi změřit krevní tlak, nebo ho vyšetřit poklepem či jinak.

Platit se ale nebude, když si přijdeme například jenom pro recept a vyšetřeni přitom nebudeme. "Ale pozor, jakmile lékař pacientovi poprvé předepisuje lék, musí ho klinicky vyšetřit a v takovém případě se platit 30 korun bude. Přijdeme-li si pro lék opakovaně a vyšetřeni nebudeme, platit nebudeme," řekl Cikrt.

Platit nebudeme ani při konzultaci s lékařem po telefonu o našem zdravotním stavu, dále za preventivní prohlídku, výpis z dokumentace nebo další pořizování nejrůznějších papírů. Platit se nemá, ani když lékař předepíše laboratorní vyšetření, tedy odběr krve.

Co budeme platit
30 Kč za návštěvu praktického lékaře, dětského, zubního a ženského lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa a logopeda
30 Kč za každou položku na receptu
60 Kč za den hospitalizace v nemocnici, odborném léčebném ústavu, dětské odborné léčebně a ozdravovně, při poskytování komplexní lázeňské péče
90 Kč za pohotovostní službu, pohotovostní službu zubního lékaře, lékařskou službu první pomoci, ústavní pohotovostní službu.

Julínek také ve středu bude ve vládě objasňovat postup prací na reformě a následně se sejdou nejvyšší představitelé vládních stran k problematice zdravotnictví. Politici by tedy jednali o tom, zda Julínkovy kroky jsou správné, či ne.

Platit nebudeme
při ochranném léčení nařízeném soudem
při léčbě infekčního onemocnění
při preventivní prohlídce
hemodialýze
při laboratorním nebo diagnostickém vyšetření vyžádaném ošetřujícím lékařem (je-li však při tom pacient klinicky vyšetřen, pak jde o běžnou návštěvu u lékaře a ta se platí)
vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně
občan v hmotné nouzi s potvrzením od sociálky, které nesmí být starší 30 dnů
při vydání receptu bez lékařského vyšetření
při konzultaci zdravotního stavu s lékařem po telefonu
za výpis z lékařské dokumentace.