Reforma justice má podle Pospíšila zajistit efektivnější, pružnější, rychlejší, levnější a kvalifikovanější průběh soudního řízení. V budoucnu se snížovat počet soudců nebude ale také se nebude zvyšovat, doplnil ministr. V Česku v současnosti působí kolem 3000 soudců.

"Vrcholem elektronizace justice bude elektronický spis, který by měl fungovat od druhé poloviny příštího rok. Nejrozsáhlejší reformou je novela občanského zákoníku, která se však bude připravovat ještě rok," uvedl Pospíšil.

Elektronizace justice má usnadnit přístup občanů k soudům a zároveň též vzájemnou komunikaci mezi soudy a příslušnými úřady. Lidé budou moci sledovat a vyřizovat některé soudní úkony elektronickou cestou prostřednictvím své elektronické poštovní schránky.

Ubýt má administrativních pracovníků soudu, naopak se má zvýšit počet vyšších soudních úředníků. Soudy by také mohly pracovat v tzv. minitýmech ve složení soudce, asistent, vyšší soudní úředník a zapisovatelka. O tom, zda budou na soudu minitýmy pracovat, rozhodne jeho předseda.

Vyšší výkonnost soudů

Pospíšil dále uvedl, že český soudce je zatížen adiistrativou a nemá čas rozhodovat. Ministerstvo si od práce v minitýmech slibuje zvýšení výkonnosti soudů. K zrychlení soudního řízení má přispět například i nový trestní řád.

Podle návrhu mají v týmech v budoucnu zasednout vedle soudců i zástupci dalších právních profesí, například advokáti nebo notáři. Tím se má zajistit objektivita a nestrannost kárných řízení.

Další změnou má být složení kárných senátů, které rozhodují o kárných proviněních soudců.

Na reformu justice podle ministra už nepůjdou žádné další peníze ze státního rozpočtu.