Jednoznačných stoupenců polistopadových změn je 20 procent, převážně spokojených je 31 procent. Mírně kriticky se vyjádřilo 28 procent lidí, odpůrců změn je 21 procent.

Na otázku ohledně celkové kvality života vyjádřilo spokojenost 55 procent lidí, nespokojenost 45 procent. "Situace po osmnácti letech není ani bílá, ani černá," uvádí proto průzkum. Výrazně přitom převažují hodnocení opatrná, jen sedm procent je zcela spokojeno a 10 procent lidí naprosto zklamáno.

Líbí se nakupování, vadí společenská morálka

Možnost nákupu zboží a služeb ocenilo 92 procent lidí, možnost otevřeně projevovat svůj názor 88 procent. O procento méně kladně posoudilo možnost vybrat si mezi politickými stranami. Kladná hodnocení padla i na otázku ohledně otevření hranic, svobody sdělovacích prostředků, šance prosadit se v životě, členství v EU a v NATO.

Nepříznivý postoj převažoval například v otázce ohledně působení KSČM ve společnosti, podmínek pro rodiny s dětmi, bezpečí občanů, zabezpečení ve stáří a nemoci nebo morálce ve společnosti.

Hodnotíte příznivě následující oblasti života naší společnosti (v%)?
oblast určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
možnosti nákupu zboží a služeb 44 48 6 2
možnost otevřeně projevovat svůj názor 43 45 10 2
možnost volit z více politických stran 38 49 11 2
otevření hranic 52 34 11 3
svoboda tisku, rozhlasu a televize 37 49 12 2
rozdíly v příjmech a majetku mezi lidmi 4 23 38 35
řád a pořádek ve společnosti 5 19 44 32
zabezpečení ve stáří a nemoci 2 19 43 36
slušnost ve vztazích mezi lidmi 3 17 46 34
morálka ve společnosti 2 15 45 38
zdroj: STEM

Kladné hodnocení polistopadové situace vyjádřila většina voličů ODS a SZ. Příznivci KDU-ČSL jsou rozpolcení, pozitivně se vyjádřilo 49 procent z nich. U ČSSD a KSČM převládají negativní názory, spokojeno je jen 40 a 19 procent.