Návrh poslanců ODS zrušit dědickou a darovací daň vypadá rozumně; není snad daňového poplatníka, který by tomu nezatleskal. Jen kdybych za tím netušil škodolibost, oděnou do starostlivé péče o občana. V čase, kdy vládní koalice vymetá finanční rezervy ze všech možných koutů, je každý návrh na zrušení nějaké příjmové položky kopnutím do kotníku. A to i s ohledem na nespornou nákladnost správy dotyčné daně.

Moc by mě zajímalo, jestli by ODS s tímhle nápadem přišla, kdyby reformu veřejných financí prováděla sama.

Návrh lidoveckých poslanců na uzákonění utajených porodů nebude mít jistě mnoho odpůrců. Dle statistiky odjinud se dá předpokládat, že minimálně padesát žen v roce dobrodiní takového zákona využije. Má však hluboký smysl, i kdyby ročně jen pět matek přivedlo na svět děti, které by se jinak staly obětí potratu či dokonce zločinu. Je dokonce ostudné, že takový zákon v zemi, kde dětí kvapem ubývá, nebyl přijat už dávno.

Jako by strana lidová chtěla složit zákonotvorný reparát po jiných, nedávných nápadech (nebo spíše špatných vtipech) svých poslanců. To když hodlali obdařit i kojence hlasovacím právem nebo když navrhli uzákonit drakonické tresty pro lékaře za provádění potratů.

Novelou trestního zákona chce několik poslanců všech stran zrušit trestný čin pomluvy. To je na první pohled bohulibý nápad, protože jestliže ve slabé chvilce o někom vyslovíte informaci, že pravidelně obědvá pavouky v octě, nemělo by vám ani teoreticky hrozit, že se za to dostanete do vězení. Vláda asi přijme a parlament asi schválí řešení, aby se pomluvou už provždy zabýval jen občanskoprávní soud. A tam už jde jen o finanční náhradu.

Na tom mě ovšem zaráží skutečnost, že podle zákona je možné si zaplatit něco tak abstraktního, jako je čest. Soudce v roli pánaboha prostě rozhodne - netuším, podle čeho, možná podle výše svého čtrnáctého platu - jestli čest poškozeného stojí dvacet tisíc, nebo třeba milión. Přišlo by mi daleko spravedlivější, kdyby majitelé zlolajných jazyků mohli být, klidně podle trestního zákona, odsuzováni k veřejně prospěšným pracím.

Aby se s pojmem čest nedalo ani náhodou kšeftovat.

PRÁVO 4. srpna