Předpis odstraňuje některé nedostatky a výkladové nejasnosti platného zákona a posouvá také dosavadní terminologii. Například místo termínu správce konkurzní podstaty zavádí pojem insolvenční správce, konkurzní podstatu střídá majetková podstata a místo úpadce bude dlužník.

Dosavadní konkurzní právo se řídilo podle mnohokrát pozměňovaného zákona o konkurzu a vyrovnání. Zastaralý systém konkurzního řízení umožňoval podle tvůrců nového zákona spekulativní manipulace s majetkem úpadců, krácení práv věřitelů i neodpovídající délku řízení. Insolvenční zákon by měl kromě zrychlení konkurzů umožnit také ozdravení problémových podniků. Zákon rovněž nově zavádí osobní bankroty pro předlužené lidi a nabízí možnosti jejich oddlužení mimo exekuční režim.

Parlament projednával podobnou novelu již loni. Tehdy ale poslanci k vládní předloze přidali desítky dalších novel, což Senát odmítl. Sněmovna se s tím už v předvolebním období nestihla vyrovnat.

Nyní se poslanci omezili pouze na několik úprav. Například elektronicky zaslaný návrh na úpadek by měl od Nového roku být kvůli ochraně před zneužitím v konkurenčním boji opatřen úředně ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem. Firmy, které čelí návrhu na úpadek, by pak měly být z výběrových řízení vyloučeny až poté, co by soud uznal oprávněnost návrhu.

Zákon o finanční kontrole, který žádala EU

Klaus podepsal také novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, která má splnit podmínky EU pro čerpání peněz z eurofondů v letech 2007 až 2013. Norma zařazuje audit podle předpisů EU do veřejnosprávní kontroly, doplňuje také procesní pravidla pro audit a zpřesňuje některé pojmy.

Poslanec Libor Ježek (ODS) za tvůrce novely uvedl, že všechny body, které kritizovali někteří zákonodárci, byly vyřešeny při projednávání novely ve vládě. "Žádný předpis EU nám nenařizuje oddělení kontroly od auditu. Audit v pojetí pravidel EU je specifický druh kontroly, který má za úkol kontrolovat funkčnost systému," poznamenal Ježek. Ministerstvo financí je podle něj schopno audit zajistit přesně podle potřeb a pokynů unie.

Místopředsedkyně senátního výboru pro veřejnou správu Ludmila Müllerová (KDU-ČSL) podotkla, že při kontrole čerpání prostředků z fondů EU je třeba postupovat podle mezinárodně uznávaných kontrolních a auditních standardů. V Česku se tak dosud dělo podle zastaralých metodických pokynů pro kontrolní činnost z roku 1959. Tato procesní pravidla by novela měla změnit.

Česko v letech 2007 až 2013 získá z evropských fondů celkem 26,7 miliardy eur (přes 710 miliard korun). Peníze bude čerpat na základě 24 programů. Tři z nich už zástupci ČR s Evropskou komisí podepsali, některé další už komisi předložili.

Záruka na úvěr ČD a osiva

Klaus také podepsal zákon o poskytnutí státní záruky Českým drahám (ČD) na zajištění úvěru 30 miliónů eur (asi 800 miliónů korun) od společnosti Eurofima. ČD chtějí peníze použít na obnovu vozového parku v osobní dopravě.

Z úvěru by ČD mohly nakoupit například tři nové soupravy příměstských vlaků CityElefant od ČKD Vagónka Ostrava nebo vysokorychlostní lokomotivy řady 380, které jsou schopny jet až 200 kilometrů v hodině. Celkem dráhy v příštích letech počítají s nákupem 20 těchto lokomotiv.

Další novelou, kterou prezident podepsal, je zákon o obchodování s osivem a sadbou. Změna, která se prováděla kvůli dvěma novým evropským směrnicím, se týká hlavně výčtu jednotlivých druhů zeleniny a obilnin.

Evropská komise zařadila do seznamu certifikovaných odrůd osiv určité druhy zeleniny a obilnin, které je každá členská země povinna začlenit do svých předpisů. Loni přijaté směrnice měly být podle komise převedeny do národních právních řádů do začátku letošního července.