Členové Greenpeace předvedli scénku "vymývání mozků", ve které americký generál diktoval české vládě, jak má postupovat. Aktivisté představující české ministry pak pečlivě umývali velké umělohmotné mozky přilepené k hlavám svých kolegů, kteří představovali občany ČR.

Před dveře, kterými do Strakovy akademie vstupují ministři, rozprostřeli transparent "www.vrtetiradarem.cz". Připomněli tak americký film Vrtěti psem o stylu vedení politických kampaní.

Akci přihlíželo zhruba šest policistů. Ministři přijíždějící na zasedání si jí příliš nevšímali.

"Rozhodli jsme, že na jednostrannou vládní masáž musíme reagovat a nabídnout občanům informace, které nepřipomínají Ódu na radost a obranu euroatlantické civilizace. Chceme se zabývat reálnými problémy, o kterých vláda, respektive najatá PR agentura mlčí," řekl novinářům vedoucí radarového projektu Greenpeace Martin Kloubek.

Nová studie o zdravotních dopadech

O umístění radaru USA v Česku jednají s Američany ministerstvo zahraničí a obrany. Definitivní rozhodnutí, zda Praha na zapojení do protiraketového systému kývne, by chtěl Washington znát příští rok.

V nejbližších dnech má hlavní hygienik Michael Vít představit studii, která se bude zabývat zdravotními dopady případné stavby. Měla by vycházet z materiálu, který v srpnu představili zástupci ministerstva obrany. Rozšířena by měla být o nedávné expertní měření na Marshallových ostrovech, odkud chtějí Američané do ČR stanici přemístit.

Závěry první studie zpochybnili odborníci z Vysokého učení technického v Brně. Podle odborníků nebyla vstupní data studie dostačující.