Pražský magistrát se nesprávně ohlášeným shromážděním neměl vůbec zabývat, sdělila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

"Oznámení o shromáždění podali 'Mladí národní demokraté' s tím, že za ně jedná pan E. S. Registrace Občanského sdružení Mladí národní demokraté ale proběhla až v září 2007, a teprve od registrace mohlo sdružení vystupovat jako právnická osoba a oznámit shromáždění," uvádí se v tiskovém prohlášení NSS.  

"Magistrát nesprávně zaměnil tehdy neexistující sdružení za pana E.S. a ve vztahu k němu shromáždění zakázal, ačkoli v souladu se zákonem měl oznámení odložit a věcně se jím nezabývat," upřesnila Dostálová.

Magistrát už minulý týden oznámil, že se akce nemůže konat, protože nebyla řádně nahlášená.

NSS: Oznámení podal neexistující subjekt

Podle Nejvyššího správního soudu nebyla splněná zákonná povinnost shromáždění oznámit, protože oznámení podal neexistující subjekt. NSS tak potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. "Správně zrušil rozhodnutí magistrátu, jakkoli důvody zrušení uvedené městským soudem nebyly přesné," uvedla Dostálová. 

Sdružení Mladí národní demokraté původně chtělo svou akci uskutečnit 10. listopadu, v den výročí Křišťálové noci.

Rozpor mezi rozhodnutím magistrátu a městského soudu

Magistrát pochod zakázal s vysvětlením, že shromáždění podněcuje nenávist a nesnášenlivost. Městský soud pak ovšem úřední rozhodnutí zrušil. V rozsudku uvedl, že úřad může posuzovat pouze nahlášený účel shromáždění, nikoliv domnělý.

Pořadatelé oznámili, že akce má být "protestem proti účasti České republiky na okupaci Iráku". Magistrát verdikt napadl kasační stížností. Zároveň však uvedl, že nahlášení pochodu bylo od počátku neplatné, s čímž pravicoví extremisté nesouhlasili, ale přesto nyní zvažují jinou trasu pochodu, který by se tak vyhnul židovské čtvrti.

Pochod pravicových radikálů vyvolal v české společnosti obavy a kritiku z mnoha stran. Do ulic někdejší židovské čtvrti a jejího okolí je už oznámeno několik shromáždění proti neonacismu.